Meerssens Mannenkoor
donderdag, 02 juli 2020
 

Jaarvergadering 2019

Categorie
Overige activiteiten
Datum
2019-02-12 20:00

 

Meerssen, januari 2019

Geachte leden,

Wij nodigen U graag uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdag 12 februari a.s.
De vergadering zal gehouden worden in ons repetitie lokaal.
Aanvang 20.00 uur precies.

AGENDA:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen post
3. Notulen jaarvergadering 20 maart 2018 (zie bijlage 1)
4. Verslag bestuur over het afgelopen verenigingsjaar (zie bijlage 2)
5. Financieel verslag 2018 penningmeester (wordt uitgereikt)
6. Verslag kascommissie 2018
7. Goedkeuring jaarrekening 2018
8. Decharge bestuur/penningmeester
9. Benoeming kascommissie 2019 en aanwijzing nieuw aspirant-lid kascommissie.
10. Begroting 2019 (wordt toegezonden) en vaststelling contributie 2019
11. Bestuursverkiezing (Ben Gadellaa treedt af als bestuurslid. Het bestuur heeft Mart Canna bereid gevonden in deze vacature te voorzien. Hub Vrancken is in juli 2018 Wim Rhoen opgevolgd als penningmeester.)
12. Verslag dirigent
13. Verslag muziekcommissie
14. Verslag redactiecommissie
15. Verslag sponsorcommissie
16. Verslag commissie M & M (Marktplaats & Markten)
17. Verslag activiteitencommissie
18. Verslag technische commissie
19. Verslag webmaster
20. Verslag PR functionaris
21. Verslag podiumcommissaris
22. Verslag kledingcommissaris
23. Mededelingen bestuur
24. Rondvraag
25. Sluiting door de voorzitter

Met vriendelijke groet,

Carlie Rings, secretaris

 
 

Alle datums

  • 2019-02-12 20:00

Powered by iCagenda