Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Jan Cabo

Zangvogel uit muzikaal nest.
Toen Jan Cabo op 22 maart 1944 in de Vroedvrouwenschool in Valkenburg ter wereld kwam, leidde dat niet slechts tot grote vreugde in huize Cabo in Rothem, maar was ook de verwachting gewettigd dat het een kind was waar muziek in zat.

Jan’s vader, die overigens in 1949 met vooruitziende blik een uitspanning in de Dellen bouwde die hij “De Nachtegaal” noemde, was een buitengewoon muzikale man, die jarenlang onderdirecteur van Rothem’s Harmonie was.
Amper 7 jaren oud, als leerling van de 2e klas van de Lindegaerd, werd Jan ontdekt door meester Swanenvleugel, die tevens dirigent was van het fameuze jongenskoor uit Rothem: de “Kräölkes”, en bij dat koor ingelijfd, tot groot plezier van Jan, want ook heel wat speelkameraadjes zongen in dat koor.
Maar al 14 dagen later meldde zich de concurrentie, in de persoon van koster Brouwers. Deze was tevens dirigent van het Kerkelijk Koor St.Cecilia van Rothem en zat dringend verlegen om nieuwe aanwas. Dus stapte koster Brouwers, die sigaren rookte ... bij moeder Cabo de sigarenzaak binnen, bestelde een kistje voortreffelijke sigaren en vroeg langs de neus weg wanneer Jantje bij het Kerkkoor kwam zingen.

Tja, meester Swanenvleugel rookte niet, dus Jan zong vanaf toen in het Kerkkoor totdat zo op z’n 14e zijn stem brak en een nieuwe fase in zijn muzikale loopbaan aanbrak als klarinettist in Rothem’s Harmonie.
Daar had hij minder plezier in, Jan ging liever voetballen en op zijn 17e leverde hij pet en klarinet in.
Daarna bestond Jan’s leven in toenemende mate uit werken en studeren waarbij hij zich bij de Boerenleenbank opwerkte van jongste bediende tot vestigingsdirecteur, totdat hij bij de fusie met Geulle en Itteren overcompleet bevonden werd.

Jan en zijn vrouw Trees reisden veel: India, Vietnam, maar ook de diverse Europese uithoeken en Jan stortte zich ook met enthousiasme op de genealogie en inmiddels is de familiestamboom tot zo rond 1750 nagevlooid.
Maar op de een of andere manier bleef toch de muziek kriebelen. En toen de Rothemse clan, Huub Pluijmeekers, Piet Canna en met name Henrie Geraards en Theo Derkx, begon met Jan te bewerken en echtgenote Trees daar nog een schepje bovenop deed, besloot Jan eens een kijkje bij een repetitieavond te gaan nemen. En ziedaar, na twee proefavonden was het Bingo en besloot Jan koorlid te worden, aangetrokken zoals hij zelf zegt door de plezierige sfeer, de benadering van de dirigent en het feit ook dat hij  een aantal oude bekenden hier weer regelmatig tegenkomt.

Inmiddels heeft Jan zijn draai helemaal gevonden, zingt met enthousiasme, maar zet zich ook anderszins voor het koor in via de nieuw gevormde sponsorgroep. Op mijn vraag of hij ook al een nieuw lid geworven heeft of op het oog heeft, bekent Jan dat hij een zeer goede bariton weet, Piet Pl., maar dat hij die nog niet heeft durven vragen. Misschien kan hij wat hulp gebruiken?

Ga terug ...