Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

René Schreurs

Rene_SchreursWe hebben het hem allemaal al eens vaker horen uitroepen - OPNAME ! - , tijdens de repetitie, als hij bijzonder tevreden is met de manier waarop we samen een lied gezongen hebben. En het tekent René Schreurs ook ten voeten uit, een doener die graag concrete resultaten ziet, zeker als dat om mooi zingen gaat. Dat heeft hij van huis uit meegekregen. In huize Schreurs maakte tenminste één jaar pianoles deel uit van de opvoeding. Sommige van de negen kinderen gingen daar jaren mee door. Zo is Renés oudste broer John, samen met onze dirigent Rob Waltmans, organist op het Binvignat-orgel in Geulle aan de Maas en daarnaast dirigent van het koor van Geulle. Maar kleine René was kennelijk wat te speels en na een jaar werd de pianoles aan huis door pianoleraar De Bruijn beëindigd. Nu heeft René daar best wel een beetje spijt van, al is het een gang van zaken die je heel wat vaker tegenkomt. Het zou de moeite waard zijn eens een studie te doen naar de oorzaken van dit fenomeen.

René is lid van het koor sinds 1 maart 2004. Waarschijnlijk is hij ontdekt door Jo Smeets en Wil Ubachs tijdens het tekezingen op de kermis in Meerssen. Spontaan en hardnekkig begonnen Jo en Wil op René in te praten om zich eens te laten zien op de maandagse repetitieavond van het Meerssens Mannenkoor. René liet zich overhalen, ging een keer luisteren en kijken, was verkocht, en trad een paar weken later toe.
En sindsdien is hij een actief lid, waarop niet tevergeefs een beroep wordt gedaan als er een en ander moet worden georganiseerd. En dat terwijl hij, naast zijn bedrijf als toeleverancier voor de woning- en utiliteitsbouw, al een paar stevige nevenbezigheden heeft. Zo is hij al een flink aantal jaren voorzitter van het bestuur van gemeenschapshuis De Huppel. En dit jaar is hij voor het inmiddels 27e jaar medeorganisator van de Engelandreis van de jeugd van RKUVC.

Inmiddels mogen hij en zijn vrouw Martie, die alle activiteiten van ons koor met heel veel plezier volgt, zich verheugen in drie kleinkinderen, waarvan er twee “om de hoek” wonen.
In een koor had René, voor hij aantrad bij het Meerssens Mannenkoor, nog niet eerder gezongen. Maar wel heeft hij ruim 10 jaar de ventieltrombone bespeeld in de Zaate Hermenie “Van Alles Get”.
Wat de gang van zaken bij het koor betreft, prijst René allereerst de ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Wel zou hij het fijn vinden als er sprake zou zijn van een soort van vast repertoire van zo’n 15 mooie liederen, die alle koorleden als het ware zouden kunnen dromen. Naar zijn smaak wordt er nu te vaak gewisseld van liedkeuze, waardoor de kennis van dat repertoire ook minder beklijft. Misschien dat de muziekcommissie daar nog eens haar gedachten over kan laten gaan. En als ze dan toch bezig zijn, zou René het erg prettig vinden als we ook eens de Wolga zouden kunnen afzakken met een onvervalst kozakkenlied. Opname!

Tot zijn schande moet René overigens bekennen dat hij tot nu toe nog geen nieuw lid voor ons koor heeft geworven, maar hij haast zich, licht blozend, te zeggen daar serieus werk van te zullen gaan maken. Wel heeft hij recentelijk vernomen dat de Ulestratense bloedgroep in het koor binnenkort versterkt wordt met Sjef Dohmen. Dan spoedt René zich weg naar zijn kleinkinderen, op zijn karakteristieke manier, een echte Stier, die je overigens niet zou geven dat hij de  60 al gepasseerd is.

Ga terug ...