Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Familie Beek

Foto_Beek_1

Meerssens Mannenkoor in de kijker

Vrienden van het Meerssens Mannenkoor: Bram & Tienke Beek

Het Meerssens Mannenkoor mag zich verheugen in een groeiend aantal “Vrienden van het Meerssens Mannenkoor”. Zij vormen een zeer gewaardeerd en belangrijk steuncomité van ons koor, financieel maar evenzeer in enthousiasme en als bezoekers van onze concerten.

Alle reden om eens een kijkje te nemen bij en nader kennis te maken met een paar vrienden van het eerste uur: Bram en Tienke Beek.

Wie kent ze niet? In de 23 jaar dat ze inmiddels in Meerssen wonen zijn ze vertrouwde verschijningen in het straatbeeld geworden. Fietsend of stevig doorstappend, opgewekt zwaaiend naar bekenden en Bram steevast met een plastic tasje om iets van het asociale zwerfvuil op te rapen: want dat laat je toch niet alleen door basisschoolkinderen doen?

Bram en Tienke kennen elkaar al vanaf hun 12e. Beiden werden 75 jaar geleden geboren, een dag na elkaar op 7 en 8 mei, en zijn opgegroeid in West-Friesland in het schone Schoorl. Ze zaten bij elkaar in de klas en hebben elkaar sindsdien nooit meer uit het oog verloren.

Bram verloor al op jeugdige leeftijd zijn vader, die politieman was. Na lagere en middelbare school besloot hij af te zien van zijn idee om politicologie te gaan studeren, maar schreef zich in bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda waar hij van 1953 tot 1957 een gedegen officiersopleiding in de Militaire Administratie afrondde.

Tienke was tot hun huwelijk hoofd van een kleuterschool. Later studeerde ze nog een tijdje pedagogiek, tot aan het propedeuse, maar vond vervolgens heel veel voldoening in een scholing als keramiste, beter te combineren ook met de zorg voor het gezin dat gezegend werd met twee dochters en twee zonen.

Bram’s militaire loopbaan voerde hem langs tal van halteplaatsen, Epe, de COAK in Middelburg, Assen onder andere, en ook diende hij een periode in Nieuw Guinea. Maar op een gegeven moment trok dit zwervend bestaan een toch wel zware wissel op het gezinsleven en stapte hij over naar het ministerie van Justitie, waar hij o.m. werkzaam was bij het Gevangeniswezen en de Kinderbescherming. Maar de focus op Defensie raakte niet verloren, hetgeen resulteerde in een aanstelling als hoogleraar aan de KMA in de accountancy. En van daaruit volgde 23 jaar geleden de overstap naar de Economische Faculteit van de Universiteit Maastricht, waar Bram tot zijn pensionering als hoogleraar werkzaam was.

Op zijn lauweren is hij daarna bepaald niet gaan rusten; daar is hij ook veel te vitaal en maatschappelijk betrokken voor. Hij zet zich zeer intensief in voor de Zonnebloem, zit in het bestuur van de Bibliotheek Meerssen en is lid van het buurtnetwerk. Daarnaast is hij voorzitter van het WMO-platform van de gemeente Meerssen. Verder fungeert hij ook als vrijwillig ouderenconsulent, samen met een groep van 14 anderen die begeleid worden door een medewerker van Trajekt.

Ook Tienke heeft niet stilgezeten. Naast het geven van keramieklessen heeft ze zo’n 14 exposities georganiseerd. In en rondom hun geriefelijke huis getuigen daar nog tal van beelden op overtuigende wijze van. En ook zij is vrijwilliger van de Zonnebloem.

En hoe zit het dan met hun toewijding aan de muziek en aan het Meerssens Mannenkoor in het bijzonder? Bram heeft eigenlijk alleen maar gezongen in de periode dat hij als cadet aan de KMA studeerde. Het uit meer dan volle borst uitzingen van de liederenbundel behoorde tot de onontkoombare en gekoesterde tijdsbestedingen. En Bram houdt van zang, speciaal van mannenkoren, in het bijzonder het meer gedragen repertoire. Tienke heeft in haar jeugd actief gezongen bij de gemengde zangvereniging in Schoorl die samenwerkte met een fanfarekorps en een toneelvereniging. Zij behoudt daar heel dierbare herinneringen aan en is daarna ook altijd zeer op muziek gefocust gebleven. Ook zij bezoekt met plezier onze concerten, maar voor haar zou het repertoire wel eens een wat lichtere toets mogen hebben.

Toen destijds door het Meerssens Mannenkoor de Club van 50 werd opgericht werden Bram en Tienke daar al gauw als een van de eersten lid van en zij zijn dat tot de dag van vandaag met overtuiging gebleven. In de loop van de jaren hebben vele Meerssenaren dat voorbeeld gevolgd, tot onmisbare steun van ons koor.

Uw correspondent verliet dan ook zacht zingend huize Beek met een gevoel van erkentelijkheid en opgewektheid na dit aangename bezoek.

Karel Majoor