Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Jan Koolen

Meerssens Mannenkoor in de kijker
Jan Koolen, een welkome versterking uit Deurne
Zo’n kleine 2 jaar woont Jan Koolen samen met zijn partner Annet Melief nu in Geulle aan de Maas, veilig achter de nieuwe dijk. Hij is een voorbeeld van “man volgt werk”. Want na 55 jaar in en rond Deurne te hebben gewoond en gewerkt, bracht zijn functie bij Asbury Graphite and Carbons NL BV, gevestigd aan de Fregatweg in de Beatrixhaven, hem naar Zuid-Limburg. Jan en Annet voelden zich al snel thuis en welkom, en na de gebruikelijke aanlooptijd nodig voor verbouwing en acclimatisering kon voor Jan zijn muzikale oriëntatie beginnen.
Geboren in Deurne op 28 juli 1961 als één na jongste in een gezin met zes zussen en nog twee broers werd Jan als het ware met muzieknoten grootgebracht. Drie van zijn zussen en een broer zijn actieve zangers. Ook Jan was van jongs af aan met muziek begaan. Hij speelde 25 jaar klarinet, maar zijn hart ligt toch vooral bij het dienen van Erato, de muze van de liedzang. Vanaf zijn 8e zong Jan op de basisschool in het Herenknapenkoor, onder leiding van een van de onderwijzers. Ook solfège-les maakte van het programma onderdeel uit. Toen dat koor in 1975 werd opgeheven volgde een korte time out, ook nodig voor het breken van de stem, maar al in 1979 sloot Jan zich als 2e tenor aan bij het Deurnes Mannenkoor. Bij dat koor heeft hij niet alleen al met al 33 jaar met overgave gezongen, maar ook successievelijk alle bestuursfuncties bekleed. Penningmeester, secretaris, voorzitter: hij vervulde ze alle met veel voldoening gedurende langere tijd.
Ondertussen had Jan na de middelbare school zijn HEAO Bedrijfseconomie in Eindhoven met goed gevolg afgerond en vervulde hij diverse financiële functies bij o.m. Hendrix Voeders in Boxmeer en De Wit & Zonen in Helmond.
Reizen was een van zijn grote hobby’s en die heeft hij ook in koorverband uitgebreid vorm kunnen geven. Al met het Herenknapenkoor werd Rome voor een concertreis bezocht, maar vooral bij het Deurnes Mannenkoor heerst een bestendige traditie van concertreizen. Jan somt ze nog eens snel op, dus wellicht zijn er nog een paar vergeten, maar in ieder geval 6 reizen naar Italië, een naar Spaans Baskenland, twee naar Frankrijk, een reis naar respectievelijk Oostenrijk, Polen en Ierland, twee naar Engeland en twee naar Duitsland vormen even zo vele dierbare herinneringen aan zijn Deurnes Mannenkoor. Dat zong met zijn plusminus 30 leden onder leiding van zijn dirigent, laatstelijk Jan Berkers, in de hoogste koorklasse der amateurs en nam als zodanig ook regelmatig deel aan concoursen en festivals. Kijk, als je er meer van wil weten, nog maar eens naar de uitgebreide website van het Deurnes Mannenkoor.
Tot zijn spijt moest Jan in 2011 wegens drukke werkzaamheden zijn kooractiviteiten tijdelijk staken. Maar het bleef kriebelen en eenmaal gesetteld in Zuid-Limburg begon hij zich op het koorleven in onze regio te oriënteren. Zo maakte hij kennis met ons Meerssens Mannenkoor tijdens het Kerstconcert vorig jaar in Rothem en er bleek sprake van een klik. En na een eerste kennismakingsbezoek aan onze repetitie bij De Keizer besloot Jan zich als lid aan te melden. Naast het zangplezier voelt hij zich vooral ook aangetrokken door de plezierige sfeer onderling en het gevoel dat hij welkom is. En ook partner Annet, met wie hij sinds 2001 het leven deelt, staat van harte achter deze keuze.
En zo hebben we in korte tijd, na het toetreden van Frits Ruijters, opnieuw onze 1e tenoren met een jongere zanger kunnen versterken en is daarmee de zo gewenste doorstroming van ons koor op gang aan het komen.
Want het blijft toch wat raadselachtig dat het zo moeilijk is om in de generatie, geboren tussen 1960 en 1980, zanglustigen aan ons te binden. Maar we geven de hoop niet op, want zingen is een feestje.
Karel Majoor