Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Jo Bertholet

Meerssens Mannenkoor in de kijker

Jo Bertholet, een ervaren bas

Nu wordt het toch wel hoog tijd om een nieuw lid van ons welluidend Meerssens Mannenkoor wat nader voor te stellen. Jo Bertholet zong al een aantal maanden mee in ons koor en vervolgens gooide de Coronaquarantaine ook nog eens roet in onze afspraak. Maar op een zonnige middag in juni word ik hartelijk ontvangen door Jo en zijn charmante echtgenote in hun geriefelijke woning in Valkenburg aan de Geul.

Geboren werd Jo op 24 augustus 1945 in Klimmen als 2e kind en oudste zoon in een gezin waar daarna nog een meisje en 4 jongens geboren werden, waarvan de jongste, Albert, het “schèrkeukske” zoals ze dat in mijn Venloos dialect noemen, inmiddels al geruime tijd in Amsterdam verwijlt. Ger, die als Sjir Bataille provinciale faam heeft verworven, is een andere broer van Jo. Vader Bertholet was huisschilder en voerde daarnaast, met zijn echtgenote, een winkel in verf- en behangbenodigdheden.

Jo’s leven kreeg al voor hij geboren werd een grote schok te verwerken: in januari 1945 vielen er bommen op Klimmen, en kreeg moeder Bertholet, in verwachting van Jo, een granaatscherf in haar been waardoor zij een gipscorset moest dragen, dat bij Jo’s geboorte moest worden open geknipt. Maar vervolgens groeide Jo voorspoedig op en ging als 6-jarige naar de R.K.Jongensschool St.Joseph. Daar werd gezongen en al spoedig werd Jo als welluidende jongenssopraan door meester Geurts gescout voor het maagdenkoor.

Gezongen wérd er in huize Bertholet. Ook Jo’s vader zong, aanvankelijk ook in het kerkkoor, maar na onenigheid met de pastoor stond hij mee aan de wieg van het Klimmens Mannenkoor St.Remigius, waar ook Jo in 1961, na het breken van zijn stem, lid van werd en met veel plezier zong onder dirigent Jan Dortu.

Ook in 1961 ging Jo op dansles, want dansen hoorde erbij in de familie Bertholet. En waar kon het beste gedanst worden? Dat was met Carnaval en op de kermis. En zo leerde Jo in 1966 op de kermis van Klimmen de lieftallige 17-jarige Mia Sleijpen uit Houthem kennen, met wie hij een paar jaar later in het huwelijk trad. Samen kregen ze 2 zonen, Lars in 1974 en Olav in 1977, die inmiddels samen met hún echtgenotes gezorgd hebben voor twee keer drie kleinkinderen, grote bronnen van vreugde voor Jo en Mia.

Na de lagere school begon Jo met een opleiding bankwerker via Ambachtschool en UTS, maar toen een beoogde baan bij DSM niet doorging solliciteerde hij bij Jaap van Rennes, die in Valkenburg een cash- and- carryzaak begonnen was, het latere Hanos. In 25 jaar werkte Jo zich bij Jaap van Rennes op tot adjunct-directeur.

Op zoek naar nieuwe uitdagingen ging Jo aan de slag bij de Stap In van Ben van Hellemondt, totdat ze deze formule verkochten aan Sligro. Opnieuw verlegde Jo zijn koers en werd regioconsulent Zuid-Limburg voor Koninklijk Horeca Nederland. Van hieruit was een nieuwe functie als Regiomanager van de VVV Valkenburg -Meerssen een welkome uitdaging. Uit die periode bewaart hij zeer dierbare en trotse herinneringen aan de realsering van een beeldbepalend kunstwerk op het Theodoor Dorrenplein, gerealiseerd bij gelegenheid van 125 jaar VVV Zuid-Limburg. Overigens zat de doorlerende Jo óók niet stil. Hij volgde aan Hogeschool Zuyd en via MKB-intermediair respectievelijk de opleidingen People+Business Management en Commerciële Economie.

Sinds zijn pensionering vervult Jo nog altijd met heel veel voldoening en plezier de rol van examenbegeleider bij Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd.

Bij die drukke en dynamische loopbaan bleef Jo tijd maken en vinden voor zijn 2 grote hobby’s: de koorzang en het project “Teekens aan de Wand”. Dit laatste is een Valkenburgs initiatief, inmiddels bijna voltooid, tot het realiseren van 30 historische muurschilderingen op prominente plekken in het Geulstadje. Jo heeft hieraan als secretaris onder voorzitterschap van de ook ons bekende Henk Roelofs met heel veel plezier meegewerkt.

Als in augustus geborene is de koorzanger Jo Bertholet altijd een Maagd gebleven, dat had meester Geurts dus goed in de gaten! En vele jaren is Jo zingend, en ook bestuurlijk actief geweest bij Klimmens Mannenkoor St.Remigius. Twaalf jaar was hij voorzitter. In die tijd kreeg hij een vertrouwde band met dirigent Ger Franken. Toen deze afscheid nam in Klimmen besloot Jo tot zijn overstap naar Meerssens Mannenkoor, waar hij met veel genoegen bij de bassen zijn sonore klanken kwijt kan. Hij ervaart de sfeer bij ons koor als plezierig en hartelijk en het gevarieerde repertoire spreekt hem aan. Natuurlijk heeft hij daar ook zo zijn voorkeuren bij. Verdi, Afrikaanse liederen en de koormuziek van Carl Jenkins springen daarbij in het oor. En dan nu maar hopen dat de vermaledijde Corona-blokkade binnenkort wordt opgeheven en we de zo ruw verbroken draad van repetities en optredens weer voorzichtig kunnen opnemen. Jo hoopt dat vurig.

Karel Majoor

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail