Meerssens Mannenkoor
maandag, 16 mei 2022

Diesviering 2011

IMG_0194_500_thumb

De lente was begin deze week al begonnen. De zomertijd deze nacht, de nacht van 26 op 27 maart, ingegaan. De zon had dit allemaal goed begrepen en stond ons aan de basiliek al op te wachten. Allemaal voortekens van wat een mooie feestelijke dag beloofde te worden. Zo kon de viering van onze verjaardag, op deze mooie zondag, al van aanvang aan niet meer kapot.

Het was afwachten nu of iedereen op de juiste tijd aanwezig zou zijn, rekening houdend met de tijdsomzetting, want we moesten op tijd inzingen voor het opluisteren van de H. Mis in de basiliek. En ja hoor, gelukkig was er maar één die zich had vergist: echter hij was niet te laat maar een uur te vroeg!

In het kader van het 14-jarig bestaan van ons koor werd dit jaar van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze verjaardag eens te beginnen met het opluisteren van de hoogmis in onze basiliek met de Missa Tertia van M.Haller. We werden door pastoor van Meijgaarden in de gelegenheid gesteld om dit te mogen doen, waarvoor onze dank.

Ons bijna voltallig koor werd bij aanvang van de kerkdienst door de pastoor van harte welkom geheten en onze uitvoering, onder leiding van onze tweede dirigent Christianne Neven met orgelbegeleiding van onze eerste dirigent Rob Waltmans, kon beginnen. Naast de Missa Tertia werden verder nog werken uitgevoerd van o.a. de bekende componisten S.Ogurkowski (Dobra Noc), D.Bortnianski (Tebje Pojem) en C.Kreuzer (Das ist der Tag des Herrn) en tijdens de communie, een bekende gospelsong Steal Away, in een bewerking van Max Celis.

Na afloop van de dienst werden we door de pastoor bedankt voor ons optreden en als afscheid werd, in een bewerking van A.Giesen, het bekende Domine, Salvam Fac (heil aan onze koningin en vaderland) gezongen, waarna we in de zeer goed gevulde basiliek een welverdiend applaus in ontvangst mochten nemen. Voor ons was dit al een prachtige afsluiting van het eerste gedeelte van ons verjaarsfeest.

Ook onderweg naar Brasserie-Zaal Dinnertime, tevens ons repetitielokaal, mochten we nog vele complimenten in ontvangst nemen.

Alhier aanbeland stonden de tafels en stoelen al klaar, alsmede het op een meterslange tafel uitgestalde brunchbuffet. Maar jongens toch! Het leek wel of we in café “de Hoorn des Overvloeds” waren gearriveerd: een uitgebreid aanbod van etenswaren lachte ons toe. En dat in de vastentijd: “ Sorry, meneer pastoor!”.Maar we zouden volgens dezelfde pastoor niet zo veel moeten zeuren en mopperen, noch in positieve noch in negatieve zin. Dit was een van de boodschappen die we uit zijn zondagspreek hadden opgepikt. Sowieso was het buffet toch bedoeld en opgemaakt voor een negentigtal deelnemers aan deze brunch of niet soms? Dus niet mekkeren! En “Wellness” hoort toch ook bij deze tijd !

Wat een geweldig aantal aanmeldingen toch van onze leden met echtgenote/partner en zelfs enkele kinderen. Het leek werkelijk één grote familiereünie!

Alvorens met de brunch aan te vangen werden onze jubilarissen door Jep Vencken, de tijdelijke vervanger van onze voorzitter, gehuldigd vanwege hun 12 ½ jaar lidmaatschap. Jep deed dat op humoristische wijze met toepasselijk gekozen woorden, toegespitst op elk van de vier jubilarissen en dat waren: Servé Halders, Jo Smeets, Jo en Léon Brouwers . Zij kregen allen het speldje van verdienste opgespeld door onze secretaris Carlie Rings. Speciaal vermeld moet worden dat onze vijfde jubilaris, voorzitter Willy Smeets (door ziekte afwezig), al eerder thuis door het bestuur gehuldigd en gefêteerd was.

Hierna kon de brunch aanvangen en er werd uiteraard goed gebruik van gemaakt, want ondertussen had iedereen wel honger gekregen en was het al 13.00 uur geworden. De stemming zat er meteen goed in en gezelligheid was troef. Theo Zijlstra, onze hoffotograaf en zingend lid, deed zijn best om wat foto’s te schieten om zo een goede visuele impressie van onze diesviering vast te leggen. Iedereen bleef nog minstens een uurtje nababbelen en tussen 15.00 en 16.00 uur gingen de meesten op weg naar huis, terwijl anderen nog even bleven nagenieten op een van de overbevolkte terrassen van ons gezellig en zonovergoten marktplein.

Hiermede was ook het tweede gedeelte van onze 14de verjaardag succesvol afgesloten en kunnen we terugzien op een geslaagde viering.

Jef Hoofs.