Meerssens Mannenkoor
maandag, 16 mei 2022

RABO Clubkasaktie

Rabo_Jef_1

Viering van de uitslag van de RABOBANK CLUBKASACTIE 2011

Het Meerssens Mannenkoor ontving een uitnodiging voor deelneming aan de feestelijke bijeenkomst op 1 juni in het adviescentrum van Rabobank Maastricht e.o.

Reden: het MMK was bij de eerste tien hoogst genoteerde verenigingen en stichtingen geëindigd m.b.t. het aantal gescoorde stemmen en dat moest gevierd worden. Er deden 106 verenigingen mee aan deze actie.

Het doel van de Rabobank was om via deze clubkasactie het verenigingsleven in de regio te stimuleren, maar wel in de trant van: Voor wat, hoort wat !

Op verzoek van ons Bestuur werd dit feestje bezocht door een kleine afvaardiging van onze Sponsorcommissie, met name door Guido Severeijns en Jef Hoofs. Zij werden hartelijk ontvangen en welkom geheten door het Rabobank Clubkasactie-team: een viertal Rabo-medewerkers, waaronder de Voorzitter van Rabobank Maastricht e.o. zelf, dhr Marc Cootjans.

Het programma was kort en krachtig samengesteld, want naast het feestelijk tintje werd er vooral ook aandacht geschonken aan het totale verloop van deze actie en de eventuele te benoemen verbeterpunten om de Clubkasactie volgend jaar nog beter te laten verlopen.

Het “officiële” gedeelte van het programma begon met de “huldiging” van de deelnemers, vanaf de tiende beste tot de eerste en allerhoogst scorende deelnemer aan de actie.

De organisaties die het best en hoogst scoorden waren:

- Toon Hermans Huis Maastricht , 897 stemmen

- Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging, 715 stemmen

- Stichting Dieren Ambulance Limburg Zuid, 709 stemmen

Het Meerssens Mannenkoor als kleine vereniging behaalde 464 stemmen en eindigde op de achtste plaats want boven ons eindigden nog verenigingen, zoals Stichting Vrienden Kankeronderzoek Limburg en Kon. Harmonie St. Cécile (Eijsden), alhoewel de verschillen klein waren.

Leuk en toepasselijk werd het bij de zogenaamde prijsuitreiking, waarbij foto’s werden gemaakt van de vertegenwoordigers van de verenigingen met in de hand een groot bord met het door de vereniging behaalde resultaat als opdruk.

Voor ons betekent dit een redelijk goed resultaat want omgerekend naar het bedrag dat er per stem werd toegekend, was dit voor ons een meevaller van € 595,45, waarbij wel nog de gemaakte (on)kosten moeten worden afgetrokken. Omdat er in totaal € 25000 beschikbaar was gesteld en er 19481 stemmen waren uitgebracht, was er per stem € 1,28 te verdienen.

In het evaluatiegesprek werd het MMK nog eens extra geprezen, omdat ze opvallend veel energie hadden gestoken in deze actie, o.a. via flyeren en reclame in en met de Geulbode. Verder kwam er als aanbeveling uit deze discussie, dat rekening houdend met de doelgroepen, het in de toekomst beter zou zijn slechts een stem te laten uitbrengen en eventueel ook schriftelijk te laten stemmen, aangezien vooral in onze doelgroep niet iedereen een computer of laptop heeft.

Er waren nog meer verbeterpunten op papier gezet en deze zullen, indien mogelijk, allemaal opgenomen worden in de plannen en de uitvoering van eenzelfde actie, volgend jaar.

Na afloop bedankte de heer Cootjans iedereen voor het meewerken aan deze geslaagde actie en nadat wij van onze zijde ook de Rabobank organisatie bedankt hadden, konden we tevreden met ons “resultatenbord” en een bloemetje huiswaarts keren.

Jef Hoofs

rabo_clubactie_8