Meerssens Mannenkoor
zondag, 22 mei 2022

De Oogstdankfeesten

Meerssens Mannenkoor in Berg aan de Maas

Dit jaar werden voor de 66 ste keer de Oogstdankfeesten in Berg a.d. Maas gehouden.

Reeds driemaal eerder hadden wij met ons koor een optreden verzorgd in de Culturele Stoet en wel in 2004, 2006 en 2007. Dit tot volle tevredenheid van de optochtcommissie.

Enkele maanden geleden werd ik door de voorzitter van de Culturele Stoet benaderd of er interesse was om wederom de Stoet op te luisteren met het Meerssens Mannenkoor.

Op een van de repetities heb ik de leden gepolst of hier animo voor was, en ik mocht constateren dat zich ruim 40 leden presenteerden voor deelname. Een optreden met minimaal 40 leden was dan ook de eis van de optochtcommissie en de vraag was om het Brand’s Up lied te zingen. Dit lied was eerder op CD verschenen, waarvan ik een kopie kreeg en ook een verouderde  muziekpartituur.

Bij wijze van proef heb ik de muziek in overleg met onze dirigent, Rob Waltmans, helemaal opnieuw geschreven met het programma Finale 2012, zodat het aan alle leden kon worden verstuurd om thuis te oefenen. Het muziekstuk bleek uiteindelijk te lang en daarom werd het stuk aangepast.

In verband met onze concertreis naar Volendam was er voor de vakantie weinig tijd geweest om aan het Brand’s Up lied te repeteren. Daarom werd het lied op maandag 13 juli, de eerste repetitie na de vakantie, nog eens goed gerepeteerd en daarna opgenomen.

Het leek nu of alles op rolletjes zou gaan lopen, maar helaas dit was niet zo. Bij navraag op de repetitie en via e-mail bleek dat maar 34 van de 42 leden die toegezegd hadden, deel zouden nemen aan de Culturele Stoet.

Het werd nog erger toen in het begin van de week de weersvoorspelling werd gegeven met een verwachting van 36 graden in Limburg op zondag.Via voorzitter Willy Smeets en mij, kwamen berichten binnen van een vijftal leden die zich afmeldde omdat zij het niet verantwoord vonden om in deze hitte de Stoet mee te lopen. Ik stelde toen voor om tot zondagmorgen 9.30 uur te wachten en dan een beslissing te nemen of wij wel of niet zouden deelnemen.

Op zondagmorgen bleek dat zich nog geen enkele groep voor de Culturele Stoet had afgemeld. Wij hebben toen besloten dat ook het Meerssens Mannenkoor zou deelnemen, ook vanwege het feit dat er een mooi bedrag voor de kas te verdienen was. Via e-mail werd nogmaals een beroep gedaan op de leden om met zo veel mogelijk zangers naar Berg a/d Maas te gaan. Veel heil zag ik er echter niet in en ik was somber gestemd over het verdere verloop.

Wat schetste mijn verbazing toen ik op de afgesproken tijd toch nog 24 enthousiaste medekoorleden mocht begroeten. Snel was mijn somberheid verdwenen. Meteen zag ik ook dat er onder de leden een geweldige sfeer hing. Wat mij zeer verbaasde en ook ontroerde was de aanwezigheid van Jean Kerckhoffs, die met zijn 80 jaar de hitte trotseerde en gewoon meeliep of het een dag was met een normale temperatuur.

Wij kwamen al snel tot de ontdekking dat het zingen van dit  lied niet ondersteund moest worden met een plastic flesje water in de hand. Wij hebben toen allemaal een lege fles Brand bier genomen en deze steeds opnieuw gevuld met koud water, dat langs de route ruim voorradig was. Er waren mensen die meenden dat wij, door het zien van deze bierflessen, behoorlijk onder de alcohol zaten.

Enthousiast hebben wij het Brand’s Up lied gezongen met telkens een pauze van een minuut. Wij kregen veel bijval en applaus van het aanwezige publiek, zodat wij het gevoel hadden door de straten te zweven.

Het was jammer dat door de hitte belangrijk minder toeschouwers aanwezig waren. Na het ontbinden van de stoet hebben wij in een vrijwel lege tent nog enkele glaasjes gedronken, en daarna ben ik en mijn medezangers voldaan huiswaarts gekeerd.

Die avond en de dag erna heb ik veel complimenten gekregen over ons optreden, en ik had het graag willen meemaken dat wij met 40 deelnemers waren geweest.

Jef Willems