Meerssens Mannenkoor
maandag, 16 mei 2022

Verslag van de activiteiten van het MMK buiten het "Vaeshartelt concert".

Zondag 2 september j.l. was even een drukke dag voor het Meerssens Mannenkoor en voor een aantal leden en/of hun dames in het bijzonder.

Liefst 3 activiteiten moesten bemenst worden: de jaarmarkt in Meerssen, het optreden op Vaeshartelt en de verkoop van bloembollen op het Limburg Preuve Festival (ook op Vaeshartelt).

Voor de jaarmarkt waren Guido en Antje Severijns en Wiet Lemmens al vroeg op pad om twee kramen op te zetten en in te ruimen. Een derde kraam was een kraam samen met Peter Derks met boeken voor Musica Nova Meerssen. Voordien hadden de leden uit allerlei hoeken en gaten "auwe kroam" en ander nog bruikbaar spul verzameld voor verkoop. Bij hen overbodig, voor een ander wellicht handig. Bijgestaan door afwisselend Wiet Lemmens,

Carlie Rings, Joop Kneepkens, Theo en Andrea Derkx werd er voor enkele honderden euro’s omgezet voor het koor.

Klapstuk was een carbidlamp, ingebracht door Marijke Kneepkens. Die had deze 40 jaar geleden in Haarlem gekregen als wagenlamp. Na onderzoek door Guido werd besloten deze via Ebay in te brengen op een internationale veiling. De hulplamp, kennelijk afkomstig uit Duitsland van vlak voor de oorlog, bracht onverwacht nog 150 dollar op. Na aftrek van allerlei kosten bleef er ongeveer € 100 van over. Marijke en Guido hebben ieder besloten niets voor hun inbreng en moeite te rekenen. Dus het hele bedrag is voor het koor. Hulde! En voor de penningmeester: kassa!

Over het optreden op Vaeshartelt is een apart bericht verschenen in de Geulbode van 12 september j.l. en op de website van het Meerssens Mannenkoor.

Intussen verkochten eerst Marlène Vencken en later vooral Elise Muijtjens de bloembollen. Ik heb dit, na het zingen, een tijdje aangezien. Geweldige verkooptechnieken. Met resultaat!

’s Morgens heb ik dat ook even moeten doen op de jaarmarkt. Niks verkocht. Een te zomerse dag om al aan het planten van bloembollen te denken. Maar hier zag men iemand aan de slag die Eskimo’s nog een vrieskist kon verkopen. Ik ken het precieze bedrag nog niet maar toch ook weer voor een paar honderd euro’s. Een deel daarvan komt ten goede aan het koor voor b.v. extra stemtraining. Prima, want ons koor moet naast de bijdrage van de leden en een vast afgewogen subsidiebedrag van de gemeente, de rest van de inkomsten via sponsoren en dit soort acties bijeen krijgen. Heel veel dank aan al diegenen die als sponsor of op deze wijze, materieel of door inzet, bijdragen aan een gezonde financiële onderbouwing van het Meerssens Mannenkoor.

Joop Kneepkens

Ga terug...