Meerssens Mannenkoor
maandag, 16 mei 2022

Ons concert in Beukeloord

Meerssens Mannenkoor op bezoek in Beukeloord

Het werd weer eens tijd voor het Meerssens Mannenkoor om de bewoners van Beukeloord en het verplegend personeel te bezoeken en te verwennen met een gezellige avond. Deze keer, maandag 1 oktober, werd de organisatie gedeeld door de Cliëntenraad en de Activiteiten Begeleiding van Beukeloord.

Het was alweer een paar jaar geleden dat we er optraden. En de belangstelling bleek buiten proporties, al drie kwartier voor ons optreden - we moesten nog gaan inzingen - zaten er al mensen klaar om zeker te zijn van een goede plaats, inclusief belangstellenden van buiten. Tijdens het inzingen in de “sacristie” konden we de spanning al voelen en de opkomst van onze koorleden was deze keer weer groots: meer dan veertig mannen hadden zich vrij gemaakt om zich aan het Beukeloord publiek te tonen. Bij het opkomen konden we de geweldige stemming al voelen en een fantastisch welkomstapplaus werd ons deel.

Na het op een leuke en charmante wijze gebracht welkomstwoord van Jean Kerckhoffs,  voorzitter van de Cliëntenraad -  en tevens lid van het koor -  kon er met het goed in elkaar gezette repertoire worden begonnen. Het was een zeer gevarieerd programma. Voor elk wat wils en het werd als vanouds door onze spreekstalmeester Jo Smeets aangekondigd. Wat had het Meerssens Mannenkoor  allemaal te bieden: opera, operette, marsmuziek, musical, Limburgse liederen, een Italiaans berglied, “When the saints”, “Die Blume von Hawaii”. En dit alles onder de bekwame leiding van onze tweede dirigent Christianne Neven en onze pianiste Paulina Bukowicz.

De zaal was echt bomvol en we zagen zelfs de van ziekte herstelde locatiemanager, de heer Klonen, met stoelen slepen om iedereen maar een plaats te bezorgen. Maar wat was het heet. Bloedheet zelfs!

Ons programma voor de pauze werd heel hartelijk ontvangen en het enthousiasme steeg met elk lied, zeker toen ter afsluiting “Wie schoȃn ȏs Limburg is” op zijn Meerssens werd gezongen.

De pauze hadden we echt nodig om wat bij te komen van de enorme warmte en onze kelen hadden heel wat vocht nodig om ze te smeren voor het  zingen na de pauze. Tijdens de pauze en ook na afloop werd door de vele vrijwilligers en eigen personeel voor een natje en een warme snack gezorgd. Geweldig wat een gastvrijheid!

Na de pauze stond er een verrassing te wachten. Het eigen koor van Beukeloord, de “Beukenootjes”, onder leiding van Jean Kerckhoffs, deed haar opwachting. Zij zongen een tweetal mooie liedjes, die met zeer veel enthousiasme onthaald werden. Een groot applaus was ook voor hen gereserveerd. Zelfs nu al werd er “Zugabe”geroepen!

Ons programma werd voortgezet met het meer ingetogen “Thank you, Lord”, we gingen even op bezoek in Venetië bij de gondeliers, roeiden in Dalmatië, stopten even in Kroatië om daarna verder te reizen naar Israël via de “Exodus Song” en “Hawa Nagila”. Ter afscheid werd “Dankeschön” gezongen. En ja hoor, wij kwamen er ook niet vanaf zonder ons lijflied “De Geul” als “Zugabe” te hebben gezongen.

Maar het publiek had er nog steeds niet genoeg van en samen met de “Beukenootjes” werd “Wie schoȃn ȏs Limburg is” nog eens fijn herhaald, waarbij de hele zaal inviel. Wat een geweldige stemming heerste er in de zaal. Iedereen genoot, zowel zangers als publiek; het was een echt Meerssens feestje dat om herhaling vraagt.

Dit verzoek werd dan ook door Wendy (en Ricardo), de mensen van de Activiteiten Begeleiding, in hun dankwoord gedaan en we zullen daar zeker gevolg aan geven.

De dames Christianne en Paulina werden voor hun bijdrage via een mooi bloemetje bedankt en de zangers zelf konden, met de mooie dankwoorden van Wendy in de pocket, met een tevreden en voldaan gevoel òf huiswaarts keren òf  gezellig blijven napraten met de vele bekenden die nog in de zaal waren blijven zitten.

Echter het mooiste compliment dat het koor kreeg was van een bewoner die zei: “jullie hebben mij een onvergetelijke avond bezorgd”..…. en daar doe je het toch voor!

Jef Hoofs

<terug>