Meerssens Mannenkoor
zondag, 22 mei 2022

Wisseling van de wacht in het bestuur

Op maandag 28 januari j.l. vond er in Brasserie-Zaal Dinnertime aan de Markt in Meerssen een goed bezochte algemene ledenvergadering plaats van het Meerssens Mannenkoor. Belangrijk agendapunt was de gedeeltelijke vernieuwing van het bestuur.
Aftredende bestuursleden waren voorzitter Willy Smeets alsmede de bestuursleden Jep Vencken en Mart Canna. In hun plaats werden als nieuwe bestuursleden gekozen: Louis Verleisdonk (voorzitter), Servé Halders en Harrie Smeets. De zittende bestuursleden Carlie Rings (secretaris) en Wim Rhoen (penningmeester) hadden al eerder besloten in functie te blijven.
Hiermee is het bestuur van het Meerssens Mannenkoor weer op volle sterkte gekomen. Dat werd door de vergadering zeer wenselijk geacht, met name vanwege de ambitie van het koor om de komende jaren in muzikaal opzicht verder te groeien. De komst van de nieuwe dirigent Ger Franken per 1 januari j.l. zal daar zeker ook toe bijdragen, zo is de verwachting.
Ook het verder aanhalen van de banden met de vele sponsors, begunstigers en vrienden is een belangrijke doelstelling voor de komende tijd.
Het koor zal de inwoners van Meerssen e.o. blijven informeren via berichtgeving in de lokale media alsmede via zijn website www.meerssensmannenkoor.nl

<terug>