Meerssens Mannenkoor
zondag, 22 mei 2022

Diesviering 2013 van het MMK

Als de weersvoorspelling zou uitkomen dan stond ons de eerste mooie lentedag van dit jaar te wachten op zondag 14 april.
Het begon al bij onze voordeur buiten op de deurmat. Alvorens naar buiten te lopen moest ik even voorzichtig twee parende padden op een andere plaats gaan leggen, zodat ze ongestoord hun werk konden afmaken. Was dit geen mooiere voorbode van wat een mooie lentedag beloofde te worden?
Op naar de Proostenkelder om in te zingen met onze nieuwe dirigent Ger Franken. Spannend toch, het debuut van Ger Franken met het Meerssens Mannenkoor?
Ook dit jaar werd ons door pastoor van Meijgaarden de gelegenheid geboden om de 16e verjaardag van het koor in de basiliek te mogen aanvangen met het opluisteren van de H.Mis van 11.00 uur. Hierbij werd het koor op het orgel begeleid door Rob Waltmans.
Vanaf begin dit jaar werd de "Missa Basilica" door ons opnieuw ingestudeerd en gezongen op de wijze die onze nieuwe dirigent voor ogen had: zijn eigen interpretatie. Voor ons was dit even goed spannend om dit op de kerkgangers - gevoelig, plechtig en sereen - over te brengen. Naast de "Missa Basilica" werden door ons verschillende bekende Russische en Slavische liederen ten gehore gebracht, zoals "Kolj Slawjen", "Tebje Pojem", "Ije Cheruvimy" en verder "Thank you Lord". Als afsluiting werd voor de laatste keer het "Domine salvam fac Reginam nostram" gezongen, uitdrukkend 'Heil en Eer aan onze Koningin', want de volgende keer moeten wij zingen "Domine salvam fac Rex et Reginam nostram".
Pastoor van Meijgaarden dankte ons hartelijk voor onze muzikale bijdrage en wenste ons een prettige voortzetting van ons verjaardagsfeest. Een hartelijk applaus van de kerkgangers was ons deel. Ger en Rob van harte bedankt! Wat een samenwerking!
Zo konden we met een goed gevoel naar DinnerTime lopen om ons verjaardagsfeestje voort te zetten. Aldaar gearriveerd werden we begroet met een heerlijk kopje koffie en kon het meer officiële gedeelte beginnen.
Onze nieuwe voorzitter, Louis Verleisdonk, opende de "familiale" bijeenkomst met een warmhartige speech en wenste iedereen, waarbij ook de genodigden Hubert Delamboye en echtgenote, hartelijk welkom. Verder waren naast onze nieuwe dirigent en echtgenote, ook Paulina Bukowicz en Hub Leerssen aanwezig. Geweldig om deze laatste weer te zien. Ook aanwezig was Wiel Dolmans, ons nog zingende erelid, met echtgenote Maria.
Verder werden onze oud- bestuursleden Willy Smeets, Jep Vencken en Mart Canna nog eens gefêteerd en hartelijk bedankt voor het vele gedane werk in de voorbije jaren. Veel respect en applaus voor deze mannen!
Voorts werd door onze voorzitter stilgestaan bij het overlijden van Helma, de echtgenote van ons lid Jo Konings. Zij overleed afgelopen week. Jo en kinderen werd veel sterkte toegewenst met het verwerken van dit verdriet. Een afvaardiging van het bestuur zal de uitvaartceremonie bijwonen. Op verzoek van Jo moest de diesviering gewoon doorgaan, waarvoor dank en respect van ons allen.
Daarna werd het programma voortgezet met de huldiging van onze penningmeester Wim Rhoen, vanwege zijn 12 ½ jarig jubileum als koorlid. Fantastisch toch, zeker als je ziet hoeveel werk Wim nog verzet op zijn jonge leeftijd: leeftijd gerekend binnen het kader van de groep "jongere oudere". Ook zijn echtgenote Willy werd er bij betrokken en ontving een mooi bloemetje.
Toen werd het tijd om officieel afscheid te nemen van Rob Waltmans, onze al eerder tot eredirigent benoemde muzikaal directeur. Onze voorzitter sprak in zijn speech mooie woorden uit, maar eigenlijk schieten woorden te kort voor dit fenomeen, want zo mag je Rob toch wel betitelen. Wat heeft deze man toch niet voor het koor betekend? Bijna 16 jaar lang, vanaf de oprichting, heeft hij wel en wee met het koor gedeeld en het Meerssens Mannenkoor op een geweldig niveau gebracht. Alleen het streven tot het binnenhalen van 75 zangers is hem niet gelukt, hij is op 50 blijven steken. Deze uitdaging werd doorgegeven aan onze nieuwe dirigent Ger Franken; dus die weet wat hem te wachten staat! De uitdaging werd door Ger sportief aanvaard maar of het haalbare kaart is moet de toekomst uitwijzen.
Uiteraard werd ook Marjo, de echtgenote van Rob, bij de feestelijkheid betrokken en een boeket bloemen en een gezongen "Veldboeket" werden haar deel. Rob werd door het koor, met pianospel van Paulina, bedacht met het toepasselijke lied "Dankeschön und auf Wiederseh'n". Rob op zijn beurt dankte iedereen voor dit geweldig afscheid en liet de historie van het koor nog eens de revue passeren.
Na het officiële gedeelte was het 'brunchtime'. Iedereen kon nu genieten van het geweldige aanbod aan heerlijke gerechten van Jan en Anneke.
Na de brunch werden wij verrast met diverse optredens van eigen leden, waardoor de stemming tot grote hoogte steeg. De techniek werd, zoals altijd, voortreffelijk verzorgd door Math Otten. Chapeau dus ook voor hem!
De viering van de 16de verjaardag van het Meerssens Mannenkoor kan zeker als zeer geslaagd worden beschouwd. Om 15.00 uur kon iedereen zijn eigen gang gaan na de afscheidswoorden van Jo Smeets, onze ceremoniemeester: " Allemaal bedankt voor het slagen van deze gezellige dag en verder iedereen 'veilig thuis'!

Jef Hoofs

Zie ook de fotoreportage onder media!