Meerssens Mannenkoor
zondag, 22 mei 2022

Gouden bruiloft van Wiet en Trees

Op zaterdag 17 augustus 2013 vierden Wiet en Trees Lemmens hun 50 jarig huwelijksfeest.
Ter gelegenheid van dit heuglijk feit toog het Meersens Mannenkoor naar Brasserie Friends te Bunde om door het zingen van een vijftal liederen het feest luister bij te zetten.
In zijn toespraak memoreerde de voorzitter de verdiensten van Wiet voor het koor en zijn inzet voor de fondsenwerving. Ook Trees werd bedankt voor haar belangstelling en aanwezigheid bij concerten en andere activiteiten van het koor.
De bijdrage ten behoeve van de voorgenomen reis naar Lourdes en het door Carlie overhandigde veldboeket waren hen dan ook van harte gegund!

De redactie