Meerssens Mannenkoor
zondag, 22 mei 2022

MMK broederlijk naast St. Remigius Klimmen

Meerssens Mannenkoor zingt mee in Klimmen

Op uitnodiging van Mannenkoor St. Remigius uit Klimmen en dirigent Ger Franken hebben diverse leden van ons koor hun medewerking verleend aan een optreden van St. Remigius.
In het kader van het 135 jarig bestaan van Koninklijke Harmonie de Berggalm uit Klimmen was een galaconcert voorzien op 21 juni 2014 van harmonie en jeugdharmonie, samen met Schutterij St. Sebastianus en Mannenkoor St. Remigius.
Ondanks ons drukke programma waren 13 zangers bereid aan deze uitnodiging gehoor te geven. Uiteraard speelde mee dat Ger Franken dirigent is van beide koren.
Diverse repetities op de vrijdagavond gingen vooraf, waarin vooral werd gerepeteerd aan het "Gebed der Monniken" uit de Ouverture 1812 van Tschaikowsky. De overige zangstukken die op het programma stonden behoren tot het vaste repertoire van beide koren.
Het concert werd gehouden in de buitenlucht. Op het Vrijthof in Klimmen nabij de kerk was een muziektent opgezet. Hierop was plaats voor harmonie en koor. De weersomstandigheden waren ideaal voor het concert en voor de talrijke toehoorders die op het Vrijthof hadden plaatsgenomen.
Klokslag 20.00 uur marcheerde de schutterij het Vrijthof op. Samen met de harmonie begonnen zij het concert met een vrolijke mars: de mars Bagatel. Het eerste stuk wat samen met de harmonie werd gezongen was het Jägerchor. Daarna volgden The Exodus Song, het Slavenkoor en de Fliegermarch. De harmonie had o.a. Porgy and Bess en de Bolero van Ravel op het programma staan.
De finale van het concert was de Ouverture 1812 van Tschaikowsky. Het koor zong in dit stuk het "Gebed der Monniken". De ouverture begint in mineur met de opmars van de Fransen die onder Napoleon Rusland veroveren. Het koor begeleidt de harmonie dan met een gebed om de redding van Rusland af te smeken. Zoals we weten keerden de krijgskansen bij de inval van de Russische winter. De Russen zijn aan de winnende hand, het leger van Napoleon slaat op vlucht. De ouverture wordt levendig en krijgt triomfantelijke passages. Aan het slot van de ouverture speelt de harmonie forte fortissimo, worden door de schutterij donderbussen afgestoken en met de hulp van de schutterij worden de klokken van de kerk geluid. Het koor zingt dan een dankgebed. Ondanks de assistentie van Ger Franken, die fortissimo met het koor meezong, gingen we in dit geluidsgeweld bijna ten onder. Het publiek vond het echter prachtig.
Al met al was het een geslaagd concert. Na het concert was er nog een gezellig samenzijn in Zaal Keulen, waar we nader gelegenheid kregen kennis te maken met de Klimmense zangers en muzikanten.

Wim Rhoen