Meerssens Mannenkoor
zondag, 11 juni 2023

Het korentreffen in de kerk van Houthem

Meerssens Mannenkoor neemt deel aan de Zangersdag 2014
Zaterdag 11 oktober 2014, net op de dag dat de krant gewag maakt van een reddingsplan voor de blaasmuziek in Limburg, gaat het Meerssens Mannenkoor naar de Parochiekerk St.Gerlachus in Houthem. Ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum van Zangvereniging Orphée Houthem werd een zangersdag georganiseerd van de Onderlinge Federatie voor in totaal zeven koren uit het Heuvelland. Elk koor diende een drietal werken uit te voeren.
De beoordeling werd verricht door Ludo Claesen, zelf een vermaard dirigent en tevens docent aan het Maastrichtse Conservatorium.
Als eerste opende de jubilerende Zangvereniging Orphée. De meeste koren brachten hun werken met om en nabij 30 zangers op het podium.
Ons koor was als vijfde aan de beurt. Met 46 zangers traden we aan om drie pas ingestudeerde werken uit te voeren: Maria lassù van B. de Marzi, Rasti Ružo van R.Vilhar en "Down Home" Gals in een arrangement van E.Rentz. Misschien dat koor en dirigent een beetje geplaagd werden door plankenkoorts, maar uiteindelijk waren wij best tevreden over het optreden.
Na afloop vertrokken alle koren naar Gemeenschapshuis "de Holle Eik". Daar, zo was de afspraak, zou Ludo Claesen de beoordelingsrapporten uitdelen.
Voor de uitreiking richtte hij zich tot de aanwezigen. Met een kwinkslag openend zei hij: "Ik heb me aan geen enkel koor geërgerd". Verder gaf hij aan dat alle koren goed gepresteerd hadden, weliswaar niet allemaal gelijk maar het belangrijkste hoorde toch te zijn dat elke zanger plezier beleeft aan het zingen. Voor de beoordeling – ieder lied werd beoordeeld op zuiverheid; klankkwaliteit; ritmiek, dictie en frasering; nuancering, expressie; interpretatie – bediende hij zich van de kwalificaties: onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed en zeer goed. Daarna overhandigde hij in gesloten enveloppe de beoordelingsrapporten aan de dirigenten.
Van de 15 beoordelingen die ons koor kreeg waren er 9 goed, 3 ruim voldoende en 3 voldoende. En de algemene indruk: "Mooi koor met grote kwaliteiten". Op de eerste repetitie na ons optreden is bij een evaluatie hier nog eens uitgebreid over van gedachten gewisseld.
Het Meerssens Mannenkoor repeteert elke maandagavond van 20 tot 22 uur. Loop eens gewoon binnen en ga aan een "stehtisch"zitten en observeer hoe daar meestal 45 à 46 zangers gezellig repeteren in Café-Zaal De Keizer, Markt 14 te Meerssen.

Harrie Smeets