Meerssens Mannenkoor
zondag, 11 juni 2023

Benefietconcert Ruggesteun

Geslaagd benefietconcert in Basiliek

Afgelopen zondagmiddag 30 november verzorgden verschillende musici uit Meerssen e.o. samen een concertmiddag in de basiliek van Meerssen. Deelnemers waren het Meerssens Mannenkoor o.l.v. dirigent Ger Franken en aan de piano begeleid door Leon Dijkstra, de organist van de basiliek in Meerssen Rob Waltmans, het sopranenkwartet Amica met pianobegeleiding van Rob Waltmans, de percussiegroep Musica Nova Meerssen o.l.v. Marc Hermans en de bekende tenor Hubert Delamboye.
Deze gevarieerde concertmiddag, onder de naam Franciscus-concert, was georganiseerd in samenwerking met de Stichting Meerssen Events. Deze stichting is o.a. bekend van het jaarlijkse Charlemagne Preuve Festijn op de Markt in Meerssen. De opbrengst van de concertmiddag was bestemd voor de Ruggesteungroep Meerssen, een groep vrijwilligers die in Meerssen e.o. mensen in nood helpt, o.a. met kleding, voedsel(bank) en huisvesting. De entree van het concert was vrij maar bezoekers waren in de gelegenheid na afloop een vrije gave te doen.
Na een kort welkomstwoord door Pastoor Wim van Meijgaarden opende Karel Majoor het concert, als plaatsvervanger van Jo Smeets, de vaste 'spreekstalmeester' van het Meerssens Mannenkoor die om gezondheidsredenen verstek moest laten gaan. Vervolgens kregen de bezoekers een mooi en gevarieerd muziekprogramma gepresenteerd. In de sfeervolle ambiance van de basiliek werd geïnspireerd gezongen en gemusiceerd, niet het minst in de gezamenlijk uitgevoerde muziekstukken aan het eind van het concert: Mille Cherubini in Coro, La Vergine degli angeli en You'll never walk alone. De kerk was goed bezet, de organisatie liep op rolletjes en de waardering door het publiek was hartverwarmend. Kortom, terugblikkend hebben de initiatiefnemers alle reden om enthousiast te zijn over het resultaat van hun inspanningen.
Na afloop van de concertmiddag riep Karel Majoor in zijn dankwoord de aanwezigen nog eens extra op om eventueel giften te storten op IBAN-rekening NL56 RBRB0850143691 van de Stichting Meerssen Events, onder vermelding van „Ruggesteun".
De aanwezige delegatie van de Meerssense gemeenteraad overhandigde tot slot een cheque ter waarde van € 5000,= aan genoemde stichting ten bate van Ruggesteun.
Binnenkort zal de financiële netto-opbrengst van de concertmiddag worden bekend gemaakt.

Meerssens Mannenkoor,
Mathy Peters