Meerssens Mannenkoor
zondag, 22 mei 2022

Het MMK bij Larisa

Meerssens Mannenkoor te gast in verpleegkliniek Larisa Als afsluiting van het seizoen en als start van het zomerreces gaf het Meerssens Mannenkoor op zondagmiddag 16 juli nog een leuk concert in Larisa. Het inzingen was in een klein zaaltje, wat erg warm was, maar gelukkig duurde dit niet te lang. Larisa is een mooi gebouw maar de zaal, bij een uitvoering van een groot gezelschap, toch wel erg klein. Na het verplaatsen van enkele tafels, die veel te zwaar zijn, is het meten en passen om de bewoners, veel in een rolstoel, een goede plaats te bezorgen. De lift, uitkomend in het restaurant /ontspanningszaal, roept iedere keer “naar boven en naar beneden”. Aan de counter, waar koffie en thee wordt verstrekt, hoor je regelmatig het tikken van kop en schotel, en de steamer in het veel te klein keukentje geeft door middel van een bel aan klaar te zijn. Ondanks deze soms storende factoren werd een goed concert ten gehore gebracht. Na een leuk openingswoord van Lisette, van de activiteitenbegeleiding, en het voorstellen van onze dirigent Ger Franken en pianist Leon Dijkstra, kon het concert beginnen. De volgende liederen werden gezongen: Abendfrieden. Het lied vertelt over het naar huis gaan na een lange werkdag. En als het in de bergen donker is geworden, gaan de lichten langzaam uit. Der Lindenbaum. Aan de bron bij de poort staat een lindenboom en in zijn schaduw droomde ik vele mooie dromen. Het slavenkoor uit de opera “Nabucco”. Santo. Een van oorsprong Argentijns lied. O Marenariello. Het lied gaat over vissers die hun netten uitwerpen. Gabí, Gabí. Een Zuid-Afrikaanse “Praise Song”. Railroad. Een Amerikaans volkslied dat verteld over spoorwegwerkers die hun hele leven aan het spoor hebben gewerkt. En na de pauze: Ramona. Een bekend lied dat door de Blue Diamonds werd gezongen. Geul ich wil diech huère. Geul zo vaak bezongen stroomt hier door ons land. Geul ik wil je horen, mooi is je klank. Mien Limburgs Landj. Een lied van de Schintaler in een arrangement van Leon Dijkstra. Het lied beschrijft mijn kinderjaren, het wandelen met mijn opa, maar ook de veranderingen in de loop der tijd. Wiegenlied. Goede avond, goede nacht, kruip maar lekker onder de deken en als God het wil wordt je morgenvroeg weer wakker gemaakt. Veldboeket. Een lied geschreven door Hannelore Winter en gezongen door Thei en Mary. Wie schoân ôs Limburg is. Na het dankwoord van Lisette werd als toegift Dankeschön und auf wiederseh’n gezongen. Afgaande op de reacties van de bewoners kunnen we terugkijken op een geslaagd concert en zijn we met een goed gevoel naar huis gegaan. Ik kom nog regelmatig in Larisa en hoor nog steeds, van bewoners en personeel, dat we goed hebben gezongen en dat we het volgend jaar zeker weer welkom zijn. Van bewoners weet ik dat ze muziek leuk vinden en aan de reacties tijdens het zingen kun je dit afmeten. Meezingen en zelfs de maat slaan geeft aan dat het leuk wordt gevonden. Jules à Campo