Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Kerstconcert 2017 bij Larisa

Kerstconcert in Verpleegkliniek Larisa te Maastricht

 Op 18 december jl. verzorgde het Meerssens Mannenkoor een kerstconcert in Verpleegkliniek Larisa te Maastricht.
Na het welkomstwoord van Lisette van de activiteitencommissie, nam Sjef Dohmen de microfoon over en loodste ons op een leuke enthousiaste manier door het programma. Hij gaf tekst en uitleg over de liedjes zodat de toehoorders wisten waar de liedjes over gingen.

Als openingslied werd, samen met de bewoners, “Wij komen tezamen” gezongen. En daarna de volgende liederen.
“Kodosh”: heilig is de Heer der heerscharen, de gehele aarde is vol van zijn grootheid. “Kolj Slawjen”: hoe heilig is onze God in Sion, dat het woord dit niet kan omschrijven. Groot is Hij, gezeten op zijn troon in de hemel. “I know the Lord is watching me”: de Heer waakt over mij. “Santo”: heilig, heilig, heilig, mijn hart brengt u de ere.”Tebe Pojem”: wij prijzen U, wij loven U en aanbidden U.
En het eerste gedeelte van het concert werd afgesloten met “Wünsche zur Weihnachtszeit”.

Na de pauze werden de volgende liederen ten gehore gebracht.
“Venite adoriamo”|: komt allen naar de kribbe en kom naar Bethlehem. “Alegria”: een kerstlied uit Puerto Rico. En daarna in samenzang: “De herdertjes lagen bij nachte”. En vervolgd werd met “A gentleman’s Christmas”: ga en vertel het in de bergen, over de heuvels en overal, Jezus Christus is geboren. “Joy tot the world”. Dit lied komt het eerst voor in de Amerikaanse bundel “The modern Psalmist”, verschenen in 1839. “Betelehemu”: een Nigeriaans kerstlied. “Stille Nacht: alles slaapt, eenzaam waakt het heilige paar over het pas geboren kind.
En als afsluiter: “We wish you a merry Christmas”.

De bewoners van Larisa hebben genoten van het concert en menig liedje werd meegezongen. Het Meerssens Mannenkoor heeft door dit concert de bewoners al vroeg in de kerststemming gebracht. Wij mogen terugzien op een geslaagde avond.

Jules à Campo