Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Diesviering en jubilarissen 2019

Meerssens Mannenkoor viert zijn 22ste verjaardag

Zondag 24 maart 2019 stond het Meerssens Mannenkoor stil bij zijn geboorte op 13 maart 1997. Voor levende en overleden leden van het koor werd de hoogmis in de Basiliek opgeluisterd. Ongeveer 250 aanwezigen konden genieten van geraffineerd orgelspel van Claudia Kranen en een tiental sfeervolle gezangen van het mannenkoor.
Het openingslied “Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken” van Franz Schubert verwoordde ons gevoel bij het heel recente verlies van onze 2de tenor Jef Hoofs. Het Kyrie, Sanctus en Agnus Dei waren vertrouwde delen van de Missa Basilica van G.Lesscher. Omdat in de vastentijd geen Gloria wordt gezongen, was er extra ruimte voor het eigen repertoire, zoals Santo en Kodosh.
Sinds de oprichting zingt het Meerssens Mannenkoor met veel plezier “Steal away” van Max Celis. Echter ook aan dit lied blijven we schaven. Door de tekst te interpreteren als “Steal a way (to Jesus)” krijgt deze negrospiritual een lading die nauwer aansluit bij de hoop op bevrijding onder slaven.
De stemmige mis werd afgesloten met een vurig en majestueus “Das ist der Tag des Herrn” van C.Kreutzer. Met een gerust hart kon daarna overgegaan worden tot het feestprogramma in Café De Keizer.
Nadat leden en partners aan de sfeervolle tafels in Café De Keizer waren voorzien van koffie, kon de voorzitter aandacht vragen voor de zes jubilarissen: Piet en Mart Canna, Joop Kneepkens, Wil Lamers, Roel Smeets en Louis Verleisdonk. Alle jubilarissen zijn 12 ½ jaar lid. Louis memoreerde bij elk lid zijn verdiensten voor het koor Naast hun bijdrage aan de klank, zetten zij zich ook in als bestuurslid, lid van een commissie of distribuant van de Geulecho. Kortom samen helpen ze mee het koor te laten bloeien. Hetzelfde compliment werd geuit naar de partners van de jubilarissen. Ook zij geven vaak blijk van directe of indirecte steun. En deze dank werd onderstreept met een bos bloemen.
Bijzonder is te vermelden dat één van de jubilarissen aantoont, dat zelfs 70 plussers als nieuw lid nog meer dan 12 ½ jaar een zeer waardevolle bijdrage aan het koor blijken te kunnen leveren.
Onze voorzitter, Louis Verleisdonk, was ook jubilaris. Daarom werd hij toegesproken door ons bestuurslid met 22 jaar ervaring: Carlie Rings. Zoals van haar gewend, kweet zij zich ook ditmaal gedegen van deze taak. Als zij Louis wat vaker als voorzitter zou vervangen, zou ze binnen korte tijd zelfs zonder spiekbriefje kunnen speechen.
Na zoveel stemgebruik was iedereen toe aan wat ander “mondgevoel”. De activiteiten- commissie voelde dit perfect aan en nodigde tafel voor tafel uit gebruik te gaan maken van het koude en warme buffet.
Onze bas Sjef Dohmen trof ondertussen de voorbereidingen voor een intern “songfestival”. Gedurende 4 optredens konden de 1e tenoren, 2e tenoren, baritons en bassen als groep “kaskrakers” vertolken. Na veel hilariteit en applaus werden de 2e tenoren uitgroepen tot winnaars. Zij dankten hun succes met “Zwei kleine Italiener aus Napoli” mede aan het gastoptreden van zangeres “Juliano” (à Campo) en conferencier “mafioso Giovanni” (Jean Kerckhoffs). Uiteraard werden er vanuit de 1e tenoren verdachtmakingen geuit over omkooppraktijken, maar onze zeer ervaren Carlie Rings trad kordaat naar voren en kalmeerde de gemoederen door het instellen van een Onderzoekscommissie aan te kondigen. Hierna kon iedereen nog lang binnen of op het terras nagenieten van een zeer geslaagde 22ste verjaardag van het Meerssens Mannenkoor.

Jos Kester