Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Bevrijdingsconcert Meerssen

Meerssens Mannenkoor maakt overuren!

 

Onder het motto: “Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid” organiseerde de gemeente Meerssen op zaterdag 21 september jl. een concert ter gelegenheid van de herdenking 75 jaar Bevrijding Kernen Gemeente Meerssen. Muzikale medewerking werd verleend door Meerssens Mannenkoor, zangeres Lucette van de Berg en Fanfare Concordia uit Ulestraten. Het concert vond plaats op de binnenplaats van het Bestuurscentrum.

 

Onder leiding van Ger Franken en met pianobegeleiding van Leon Dijkstra opende het koor dit bevrijdingsconcert met een negental liederen die allen min of meer in verband stonden met de herdenking van 75 jaar Bevrijding. Ieder blok van 3 liederen werd onderbroken door gedichten die voorgedragen werden door diverse raadsleden. Sjef Dohmen haalde als vanouds “alles uit de kast” en zorgde voor een voortreffelijke presentatie.

 

Na een korte pauze zong soliste Lucette van de Berg een negental Jiddische liederen, ook weer afgewisseld met gedichten. Aan het slot van haar optreden met “Suvenir” werd het koor naar voren “gesommeerd” om het refrein van dit lied mee te zingen.

 

Daarna volgde een officiële handeling. Joseph en Anna Mommers ontvingen postuum de Marsna Erepenning van Verdienste der gemeente Meerssen. Het echtpaar Mommers liet tijdens de Tweede Wereldoorlog 19 maanden lang het joodse echtpaar Albert en Eva Zeligman onderduiken op de zolder van hun bakkerij. Het echtpaar Zeligman overleefde zo de oorlog. Michel Mommers nam de penning namens zijn overleden ouders in ontvangst uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts.

 

En toen was het bijna 22.00 uur en zou de aangekondigde fakkeloptocht moeten beginnen! Maar Fanfare Concordia moest toen nog spelen. En onder leiding van dirigent Hub Nickel verzorgde de fanfare een voortreffelijk optreden.

 

Als afsluiting van het concert brachten Fanfare Concordia, Meerssens Mannenkoor en Lucette van de Berg gezamenlijk de medley “Vera Lynn Forever” en 2 coupletten van het Limburgs Volkslied. De medley werd door Hub Nickel in zo’n laag tempo gedirigeerd dat het koor grote moeite had om fanfare en soliste te volgen.

Maar ondanks dat, én het zingen in de open lucht met versterkers, én het slechte licht – de koorleden konden de partituren moeilijk lezen – sprak wethouder Jan Gulikers in zijn dankwoord toch alle lof uit voor de “Meerssener Staar”. En wij, leden van Meerssens Mannenkoor, hebben graag medewerking verleend aan dit sfeervolle concert en de fakkeloptocht die nog net vóór het middernachtelijke uur eindigde!

 

Louis Verleisdonk