Meerssens Mannenkoor
donderdag, 01 december 2022

Het Kerstconcert in Rothem

Kerstconcert Meerssens Mannenkoor in Rothem

 

Traditiegetrouw vond het jaarlijks kerstconcert van het Meerssens Mannenkoor plaats in de H. Hart van Jezuskerk in Rothem en wel op zaterdagavond 14 december 2019.

Ook dit jaar had de organisatie een goede keus gemaakt voor wat betreft de verscheidenheid van deelnemers, die met elkaar zorgden voor een mooie samenstelling die nooit saai werd in de uitvoering.

Elk jaar is er weer meer belangstelling voor dit concert en de kerk was daarom tot vrijwel de laatste plaats gevuld. De voorzitter heette iedereen welkom en vermeldde onder andere dat ook vanuit de plaatselijke politiek veel belangstelling was voor dit culturele gebeuren. Naast de burgemeester van Meerssen waren er ook twee wethouders aanwezig tijdens het concert.

 

Het Meerssens Mannenkoor, dat onder leiding stond van Ger Franken en aan de piano werd begeleid door Leon Dijkstra, startte het muzikale gedeelte met het lied “Andachtsjodler”. Dit met ondersteuning van het Mandoline-Ensemble The Strings, dat met het specifieke geluid van de mandoline het nummer nóg aangenamer maakte voor het luisterend publiek.

Bij het derde nummer van het koor, “Mille Cherubini in Coro”, mocht soliste Davinia van der Zee haar opwachting maken en zij vertolkte haar rol op een schitterende wijze. Deze sopraan valt op door enerzijds haar wat ingetogen stemgeluid en anderzijds de wijze waarop haar stem past in een groter geheel, zowel bij het Meerssens Mannenkoor als bij haar “eigen” zangvereniging Canto Rinato, waarover later meer.

Het lied “Miss You Most At Christmas Time” van Mariah Carey, werd door Davinia op overtuigende wijze gezongen en leverde haar een mooi applaus op van de toehoorders.

Het Meerssens Mannenkoor, dat op het podium was gebleven, sloot het eerste optreden, samen met The Strings, af met “Weihnachtsglocken”.

 

Daarna was het de beurt aan Mandoline-Ensemble The Strings, dat onder leiding stond van Annemie Hermans. Hun optreden was mooi en gevarieerd. De typische klanken van dit ensemble en de herkenning van diverse melodieën bij het publiek, zoals “Il est né le divin Enfant” en “Sleigh ride”, maakten dat het publiek zich uitstekend vermaakte. De bijdrage van soliste Leoniek Hermans, zowel met zang als met klarinet, voegde zowel kwaliteit als afwisseling toe aan het optreden van The Strings. Hetzelfde gold voor de bijdrage van cornetsolist Jan Tom Fernhout. De klanken van een cornet zijn over het algemeen niet zo schel als die van een trompet en in die zin paste dit geluid goed in het totale klankbeeld van The Strings. Ook zij kunnen terugzien op een geslaagde uitvoering.

 

Vocaal Ensemble Canto Rinato, hetgeen betekent “Herboren Zang”, drukte haar stempel op het kerstconcert door de lengte van het optreden, maar vooral door de kwaliteit van de geboden zang. Alle liederen werden a capella gezongen en op een zeer professionele wijze gebracht. Het stemmenmateriaal van dit ensemble is zodanig, dat menig dirigent en koor hier jaloers op mag zijn. Het eerste nummer “O Magnum Mystérium” gaf meteen de juiste indruk van de kwaliteit van koor en dirigent Anton Kropivšek. Klanken waren heel zuiver, akkoorden waren soms gewaagd - het publiek moest hieraan wennen - , maar het geheel van dit lied was zo prachtig en mysterieus als de titel van het stuk al aan gaf. Een meesterlijk gezongen lied.

De overige liederen die het ensemble ten gehore bracht waren allen duidelijk moeilijk, zeer afwisselend, maar uitstekend gezongen. Het “Ave Maria” van Franz Biebl was hierbij een hoogtepunt. We mogen trots zijn dat we in Limburg ensembles hebben van dit niveau die de cultuur van het zingen mede verrijken. De staande ovatie van het publiek gaf aan dat ook zij het optreden van Canto Rinato zeer waardeerde.

 

Het tweede optreden van het Meerssens Mannenkoor, wederom deels samen met The Strings, was van een goed niveau. Onder andere de liederen “Whisper! Whisper!” en “Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit” werden goed ontvangen. De duim van Ger Franken, onze dirigent, gaf aan dat het koor wederom een goed optreden had verzorgd.

Ook Davinia van der Zee gaf wederom een prachtige bijdrage aan het concert door haar gezongen “It’s the most wonderful time of the year” van Andy Williams, hetgeen met een flink applaus gewaardeerd werd.

De gezamenlijke bijdragen van alle deelnemers met de kerstliederen “Yo bajo del monte” en “Stille Nacht” van Franz Gruber, gaf de sfeer van het concert aan. De verbondenheid die hoort bij Kerst en het goede gevoel van de deelnemers - en publiek - die mochten terugzien op een geslaagd concert dat zeker voor herhaling vatbaar is.

 

Jan Koolen

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail