Meerssens Mannenkoor
maandag, 27 maart 2023

Wiel Dolmans overleden.

                                                                                                           

 
What do you want to do ?
New mail

In memoriam Wiel Dolmans

 

Op donderdag 16 april jl. hebben wij afscheid moeten nemen van onze oud-voorzitter en erelid Wiel Dolmans. Hoewel hij een broze gezondheid had kwam zijn overlijden op Goede Vrijdag toch nog onverwachts.

Het Meerssens Mannenkoor had Wiel graag een afscheid gegeven dat hij verdiend had. Wij hadden de begrafenisplechtigheid willen opluisteren in de Basiliek, maar gezien de huidige omstandigheden was dat helaas niet mogelijk. In plaats daarvan vormden veel koorleden buiten de kerk een haag en bij het passeren van de rouwauto klonk een verdiend applaus. Wij zullen Wiel later in het jaar, als de omstandigheden dat toelaten, op gepaste wijze herdenken.

Wiel was vanaf de oprichting in 1997 voorzitter van het Meerssens Mannenkoor en hij zou dat blijven tot maart 2008. Voor zijn grote verdienste voor het koor werd hij benoemd tot erelid. Bij de oprichting telde het koor ongeveer 20 leden, bij zijn afscheid als voorzitter was dit aantal gegroeid naar 50.

Wiel Dolmans was een zanger in hart en nieren. Als 1e tenor sloeg hij geen repetitie over. Het koor betekende alles voor hem en toen hij in 2017 om gezondheidsredenen moest stoppen als zingend lid, deed hem dat veel pijn en verdriet. Alle concerten en bijeenkomsten van het koor bleef hij daarna bezoeken: hij kon “zijn” koor niet loslaten.

Wij gedenken Wiel als een voortreffelijk koorlid en enthousiast zanger en wij zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet voor ons koor.

 

Bestuur en leden Meerssens Mannenkoor

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail