Meerssens Mannenkoor
maandag, 27 maart 2023

BBQ bij Vaeshartelt 2020

De jaarlijkse BBQ van het Meerssens Mannenkoor

Na maanden lockdown vond het Meerssens Mannenkoor op zondag 19 juli eindelijk weer eens gelegenheid om samen te komen. Niet om te zingen – want dat is nog niet mogelijk – maar wel om na al die maanden weer eens bij te praten en 5 jubilarissen te huldigen. En die gelegenheid was de jaarlijkse BBQ, waarmee het voorjaarsseizoen traditioneel wordt afgesloten. Op de gebruikelijke plaats(en) konden wij deze keer i.v.m. de coronamaatregelen niet terecht. Vandaar de keuze voor de Geheime Tuin van Vaeshartelt, toevallig ook een van onze gewaardeerde begunstigers. Door de opstelling van de picknicktafels vonden de leden met hun partners een “veilige” plek en kon iedereen genieten van de rust en de sfeer die deze tuin uitstraalde.

Na het welkomstwoord van de voorzitter werden Hub Pluymeekers, Henrie Geraards, Jo Clairbois en Theo Zijlstra gehuldigd vanwege hun 12 ½ jaar lidmaatschap. Hij sprak ieder van de jubilarissen toe en schetste hun verdiensten voor het mannenkoor. Zij ontvingen de verenigingsspelt en de partners de bloemen.

De waarnemend voorzitter van KNZV-Limburg, Fer van de Winkel, was uit Maastricht overgekomen om Rob Janssen te huldigen voor zijn 60 jarige zangcarrière bij mannenkoren. Na een gloedvol betoog van Fer ontving hij de bondsspeld en de daarbij behorende oorkonde. En de bloemen waren voor Anne! Daarna klonk een welverdiend “Hoera” voor de jubilaris.

Voorafgaand aan de BBQ werd o.l.v. Willy Smeets een wandeling gehouden rondom het landgoed Vaeshartelt. De deelnemers genoten van de omgeving én hetgeen Willy te vertellen had en konden na afloop een aantal oude prenten van het landgoed bewonderen.

Uiteraard werd er tijdens de BBQ onderling ook gesproken over het “hoe nu verder” met het koor in deze coronatijd. De leden vragen zich af of er na de vakantie in september weer met de wekelijkse repetities kan worden begonnen. Niet met het gehele koor, maar misschien in kleinere groepen, waarbij de 1 ½ meter afstand – los vaandere maatregelen – strikt  gehandhaafd zal moeten worden. In de laatste week van augustus zullen daartoe in een viertal sessies o.l.v. Jos Kester in Ontmoet Anna met de leden gesprekken worden gevoerd, waarbij tevens nagedacht zal worden over de perspectieven van het koor op weg naar het 25 jarig bestaan in 2022. 

Het was een bijzondere en sfeervolle bijeenkomst daar op Vaeshartelt. En de leden hebben genoten van hetgeen hen werd voorgezet. Maar vooral van de goede onderlinge contacten, waar geen virus afbreuk aan kan doen!

Louis Verleisdonk