Meerssens Mannenkoor
donderdag, 28 september 2023

Laatste nieuws van het Meerssens Mannenkoor

Vijfentwintig jaar Meerssens Mannenkoor

Vijfentwintig jaar Meerssens Mannenkoor

Op 17 maart 1997 kwamen in de Stip een zestiental mannen en één vrouw samen en namen een besluit. Hierdoor kon het Meerssens Mannenkoor op zondag 24 april 2022 haar zilveren jubileum vieren en 6 mannen en die ene vrouw van het eerste uur huldigen als zilveren jubilarissen. Deze zeven jubilarissen: Theo Derks , Rob Janssen, Jos Kester, Carlie Rings, Alex en Peter Willems en Jep Vencken, kregen namens de KNZV uit handen van Fer van de Winkel felicitaties, een oorkonde en een draagspeld. De partners van de jubilarissen werden bedankt met een mooi boeket bloemen.

Toch waren deze jubilarissen “jonkies” zo memoreerde Fer, nadat hij Jo Bertholet had gehuldigd met 60 jaar en Gerard Nelissen met 50 jaar zingen in mannenkoren. Na het vertrek bij hun vroegere “thuis” waren zij nog niet uitgezongen en toe aan een nieuwe uitdaging: het Meerssens Mannenkoor. Daar hebben we ze warm welkom geheten. Ook waren ze al snel bereid mee te organiseren en lid te worden van diverse commissies.

De reeks jubilarissen werd gesloten met Sjef Dohmen, een jong lid, met “slechts 12 ½ jaar” ervaring binnen het Meerssen Mannenkoor, maar een zanger, die duidelijk aanwezig is tijdens de repetities. Ook tijdens dit lustrumfeest was Sjef van de partij, als ceremoniemeester. Sjef dank daarvoor!

Uiteraard was er veel vooraf gegaan aan het kunnen vieren van ons vijfde lustrum. Na het muzikale hoogtepunt in najaar 2019 zwegen onze stemmen door corona tot zomer 2021. Voorzichtig werd in de Synagoge in kleine groepjes weer gestart, maar de derde golf legde ons opnieuw het zwijgen op tot begin 2022. De Koel in Rothem bood de benodigde onderlinge afstand en voldoende ventilatie om de voorbereidingen van ons 25 jarig bestaan te kunnen starten. Deze opstart was voor dirigent, bestuur en zangers niet makkelijk. Corona had de tolerantie en onderlinge band aangetast. Hieruit trok iedereen conclusies.

Gelukkig groeide tijdens de repetities weer het onderling vertrouwen. Alle partijen keken uit naar een sfeervolle opluistering van de Heilige Mis in ons aller Basiliek. Ook onze eerste dirigent, Rob Waltmans, zou weer van de partij zijn, nu als organist. De generale repetitie op vrijdag moest echter op het laatste moment worden verplaatst naar zondagmorgen. Een zware domper.

Zaterdagmorgen, 23 april was het echter stralend weer. Dat zette de toon voor drie sfeervolle optredens bij het leggen van 12 Stolpersteine. Doordat de Werkgroep Stolpersteine voldoende pauze gaf tussen elke ceremonie, kon twee keer aan de onderling band worden gewerkt op het terras van Café de Keizer. In De Koel was door de avondklok geen tijd geweest voor een nazit.

Met dit positieve gevoel startte het Meerssens Mannenkoor op zondagmorgen 10 uur om voor de laatste keer te repeteren onder leiding van dirigent Ger Franken. Tijdens en na afloop van de Mis vertelden zangers en toehoorders over de emoties die het zingen had los gemaakt. Tot de laatste minuut heeft het Meerssens Mannenkoor onder leiding van Ger Franken mooi gezongen. Hiermee willen we alle partijen en in het bijzonder Ger Franken feliciteren. En bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de muzikale groei en bloei van ons koor. Wij wensen hem veel muzikaal plezier en succes toe bij zijn nieuwe koren.

Na de Mis trok iedereen naar De Proosdij voor een sfeervol samenzijn. Uiteraard met lekkernijen en een goed glas om te proosten op onze tien jubilarissen met in totaal 297,5 jaar “mannenkoor” op de teller en op de toekomst van zang in het algemeen en het Meerssens Mannenkoor in het bijzonder.

Jos Kester.

P.S. Op deze site vind je onder Media ---> Kijk ---> 25 jaar MMK foto's.