Meerssens Mannenkoor
donderdag, 28 september 2023

Laatste nieuws van het Meerssens Mannenkoor

Lintjesregen 2022 bij het MMK

Lintjesregen bij het Meerssens Mannenkoor

 Op dinsdag 26 april jl. werden de 2 decorandi van het Meerssens Mannenkoor onder valse voorwendselen naar "Ontmoet Anna" gelokt voor een commissievergadering van het koor. In een andere ruimte hadden zich ondertussen familieleden en leden van het mannenkoor verzameld.

Groot was de verrassing toen rond 11.30 uur burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz naar binnen stapte en achtereenvolgens Guido Severijns en Carlie Rings toesprak en hen vertelde dat zij benoemd waren tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Carlie Rings, de stille kracht van het Meerssens Mannenkoor!

Door haar liefde voor de muziek, raakte Carlie tijdens de oprichting van het Meerssens Mannenkoor in 1997 betrokken bij het koor. En nu is ze al 25 jaar secretaris.

Zonder mee te zingen heeft Carlie, door haar niet aflatende inzet, veel bijgedragen aan het succes van het koor.

Naast haar werkzaamheden als secretaris, is Carlie nauw betrokken bij de uitgifte van het Verenigingsblad De Geulecho. Ook is zij actief in de activiteitencommissie. Deze commissie organiseert o.a. de jaarlijkse BBQ en wandeling voor de leden en hun partners, en biedt op die manier de leden een platform voor sociale contacten en gezelligheid. Ook is zij lid van de jubileumcommissie, die de festiviteiten rondom het 25 jarig bestaan van het koor heeft georganiseerd. Het is tevens dus ook haar eigen jubileum!

Kortom, al zingt zij zelf niet mee, Carlie voelt zich trots en nauw verbonden met het Meerssens Mannenkoor, en met veel plezier draagt zij er haar steentje aan bij.

Guido Severijns, de rijdende kracht van het Meerssens Mannenkoor!

 Guido is als 2e tenor sinds 2004 lid van het Meerssens Mannenkoor.

Het koor is, naast de contributie van de leden, financieel afhankelijk van de bijdragen van sponsors, begunstigers, adverteerders en vrienden van het koor. Zonder hun steun zou het niet mogelijk zijn om de artistieke kwaliteit van het koor te handhaven, en zouden grote concerten niet mogelijk zijn.

In de jaren van zijn lidmaatschap heeft Guido zich op voortreffelijke wijze ingezet voor de financiële ondersteuning van het koor. Dit als lid van de sponsorcommissie (2010 - 2014) en als voorzitter van de commissie Markten & Marktplaats (2014 - 2021). Daarnaast exploiteert Guido al jaren, naast de voordeur van zijn woonhuis aan de Bunderstraat in Meerssen, een boekenstalletje. Particulieren kunnen hier boeken inleveren en voor 1 euro andere boeken meenemen. En dit alles ten bate van het koor!

Naast zijn grote inzet voor de financiële ondersteuning van het koor was hij ook voorzitter van de activiteitencommissie (2018 - 2021). Hij staat met zijn bestelbus tevens de technische commissie bij, die hand-en-spandiensten verleent bij het vervoer en plaatsing van materialen ten behoeve van concerten.

 Guido Severijns heeft grote verdiensten voor het Meerssens Mannenkoor en zijn inzet heeft mede bijgedragen aan het succes van dit koor in de koorwereld van Limburg.

Louis Verleisdonk