Meerssens Mannenkoor
donderdag, 28 september 2023

Laatste nieuws van het Meerssens Mannenkoor

De jaarlijkse BBQ 2021 van ons koor.

De jaarlijkse BBQ van het Meerssens Mannenkoor

 

Op zaterdag 31 juli jl. werd de jaarlijkse BBQ van het Meerssens Mannenkoor gehouden. Deze keer op het binnenplein van de schitterend gelegen hoeve “De Wijngaardshof”. Voorafgaand aan de BBQ werd voor leden en hun partners een wandeling georganiseerd rondom de Wijngaardsberg en het Landgoed Vliek. De wandeling stond onder leiding van ons lid Willy Smeets, en zelfs degenen die goed bekend zijn met dit gebied konden er nog wat van opsteken.

 Als gevolg van de coronacrisis zijn sinds maart 2020 alle (normale) repetities en concerten geschrapt. Daarom is het goed dat de leden van het koor, bij een gelegenheid als deze, elkaar weer kunnen ontmoeten en de onderlinge band kunnen aanhalen. Wel zijn de repetities sinds begin juli, op kleine schaal en in verband met de veiligheidsmaatregelen voor een beperkte groep, weer opgestart. Niet in ons eigen repetitielokaal in Zaal de Keizer, maar in verband met de anderhalve meter afstand die wij moeten aanhouden, in de Synagoge.

 Voorafgaand aan de BBQ werd door de voorzitter stil gestaan bij het overlijden van Ben Gadellaa. Ben is op 8 juni jl. aan corona bezweken. Dapper dat Jeanny Gadellaa er vandaag bij wilde zijn.

Ook was er aandacht voor twee koorleden die afscheid hebben genomen, niet als zanger, maar wel als bestuurslid – Joop Kneepkens – resp. als commissielid – Alex Willems. Zij werden door de voorzitter toegesproken en hen werd een attentie overhandigd.

Uitgebreid werd stilgestaan bij het 12 ½ jaar lidmaatschap van Wiet Lemmens. Voordat hij lid werd van het Meerssens Mannenkoor had hij al een lange zangcarrière achter de rug. Niet alleen als zanger heeft hij zich de afgelopen jaren verdienstelijk gemaakt voor het koor, maar ook als lid van de muziekcommissie. Op dit moment is hij nog een zeer gewaardeerd lid van de sponsorcommissie en is hij tevens kledingcommissaris. Het speldje werd hem door onze secretaris, Carlie Rings, opgespeld en de bloemen waren voor zijn echtgenote Trees. Hartelijk dank Wiet voor jouw inzet voor het koor in al die jaren!

Na dit officiële gedeelte was het tijd voor de BBQ, die de deelnemers zich goed lieten smaken. Maar belangrijker was de onderlinge sfeer en de gezelligheid. En dit gezegd hebbende, hopen wij weer op betere tijden!

Louis Verleisdonk