Meerssens Mannenkoor
zondag, 11 juni 2023

Laatste nieuws van het Meerssens Mannenkoor

Jubileum van onze dirigent Ger Franken

De dirigent van het Meerssens Mannenkoor viert zijn 40 jarig jubileum
Het is een zonnige aprilavond, vrijdag 15 april, een mooi jubileumconcert voor Ger Franken staat in de steigers. Laat het feest maar beginnen. We zijn er klaar voor!
De Auw Kèrk in Bunde is mooi uitgedost om de jubilaris feestelijk welkom te heten en te huldigen met een mooi welverdiend concert. De zaal is afgeladen vol. Maar er zal hard gewerkt moeten worden want het programma is gebaseerd op een uitvoering van zijn drie koren, alle drie uiteraard onder leiding van de jubilerende dirigent zelf. Tussen de uitvoeringen door zullen de drie voorzitters hun speeches met de felicitaties aan de jubilaris nog gaan houden. Veel nieuws zal er niet bij hoeven verteld te worden, echt niet, want alle nieuws over Ger staat al in de regionale krant van vandaag en wel zeer uitgebreid, een hele pagina vol!
Het programma zal zeer afwisselend zijn met enkele verrassingen, zoals solo optredens van de pianisten van alle drie de koren. Zij zullen hun beste beentje voorzetten en hun ware talenten tonen. En inderdaad is gebleken dat het behaalde niveau van hoog gehalte is! Het draaiboek in tijd uitgedrukt ziet er tamelijk lang uit en de presentator, Jo Bertholet, zal er flink de hand aan moeten houden om het programma binnen een redelijke tijd te doen verlopen. Maar dat is in goede handen van Jo, die door het programma zal lopen met aankondigingen die vergezeld gaan met de nodige grappen en kwinkslagen.
De voorzitter van het Meerssens Mannenkoor, Louis Verleisdonk, mag als coördinator van dit jubileumconcert de openingsspeech houden. Hij herinnert aan de eerste contacten met Ger tijdens de sollicitatieprocedure, waarbij de volgende profielschets was opgesteld: “Gezocht wordt een innovatieve dirigent, met veel passie en inzet, die bereid is om voorlopig het huidige repertoire te handhaven en indien nodig te vernieuwen”. Nou dat laatste – die vernieuwing – liet niet lang op zich wachten. Oude werken werden geschrapt of niet meer uitgevoerd en binnen drie maanden werden vier nieuwe werken ingestudeerd. De toon was gezet om, in muzikale termen te spreken, de situatie weer te geven!
Daarna gaven ook de voorzitters van Mannenkoor St.Remigius Klimmen en Gemengd Zangkoor St.Caecilia Ransdaal een completerend beeld van de jubilerende dirigent. De rode draad die er doorheen liep was: Ger Franken is een persoon die gepassioneerd is, altijd goed voorbereid is, veel inzet toont en vooral nadruk legt op stemvorming. Hij is fanatiek en gefocust op vernieuwingen.
De drie koren hadden soms ook aparte begeleiding aan hun uitvoeringen toegevoegd, zoals marimba, tuba, dwarsfluit, percussie en djembé. Dit gaf de nodige afleiding en vooral een extra dimensie aan de uitgevoerde werken. Tijdens het concert werden dia’s gepresenteerd met foto’s van de optredende koren, de pianisten en de andere performers. Mooie aparte plaatjes, goed gecombineerd, steeds weer Ger aan het werk, in bespreking of dirigerend.
Opmerkelijk genoemd mag worden de grote internationale verscheidenheid van de vertolkte liederen. Er werd gezongen in de volgende talen: Zuid-Afrikaans, Engels, Spaans, Italiaans, ja zelfs Japans! Het laatste lied in het Japans “Tshotsholoza” van Mannenkoor St.Remigius Klimmen moest worden gedirigeerd met twee stokjes: een zwart voor de bassen en een rood voor de tenoren, anders zou het volgens Jo Bertholet niet lukken.
Tussendoor geprogrammeerd stond een niet benoemd intermezzo en wie kwam er als verrassing opdagen: Nic Hermans, een muzikale zangvriend en collega-dirigent van Ger. Hij vertolkte op zijn eigen wijze een aantal liederen, waaronder het mooie lieflijke Spaanse ’’Te Quiero Dijiste” van Maria Grever.
Daarna kwam de collega van Ger, Margriet Janssen-Eggen, aan het woord. Zij gaat op vrijwillige basis met haar hulpproject in India werken en is door Ger uitgekozen om na afloop de opbrengst van de collecte in ontvangst te nemen. Volgens Ger verdient zij de giften vanwege het goede sociale werk dat zij voor de 11de keer gaat doen in de stad Calcutta in India. De getoonde diabeelden lieten o.a. een vervuild straatbeeld van deze stad zien. Zij gaat er werkbezoeken brengen aan verschillende opvanghuizen van de Stichting Maria Goretti, zoals die van gehandicapte weeskinderen, van kinderen van moeders in de prostitutie en van zwerfkinderen. De getoonde beelden spraken voor zich. Margriet, veel succes!
Ter afsluiting zongen alle drie de koren samen het bekende “You will never walk alone”.
Het slotwoord van jubilaris Ger was een emotioneel gebeuren. Hij vertelde dat hij trots is op alle drie zijn koren en dankte iedereen voor zijn of haar bijdrage. Iedereen kwam aan de beurt. Allereerst zijn ouders, vooral zijn vader waaraan hij heel veel te danken heeft gehad door het enthousiasmeren van Ger op muzikaal gebied, daarna natuurlijk zijn echtgenote Anita, die hem de ruimte gaf dit allemaal te mogen doen. Verder de organisatie van dit evenement. Met name Louis Verleisdonk werd gememoreerd als de kartrekker van dit mooie feest. De pianisten, de tuba speler, de marimba speler, de dwarsfluitspeelster, de percussionisten, Nic Hermans, Jo Bertholet, allemaal werden ze een voor een bedankt.
Wij werden blij verrast door een mooie geste van de KNZV. Een bestuurslid van de bond overhandigde Ger de oorkonde voor zijn 40 jarig jubileum, als blijk van waardering voor de getoonde muzikale kwaliteiten op koordirectie niveau door de jaren heen .
Vervolgens kregen we nog de zegen van de geestelijke adviseur van Remigius en kon de eindzang worden ingezet met een ” Lang zal hij leven” en als toetje een wel verdiend “Hoera”. Een mooiere afsluiting van het muzikale gedeelte kan men zich niet voorstellen en het bevriende publiek kon tevreden of naar huis gaan of zich gaan voegen bij de feestende zangvrienden om Ger persoonlijk te feliciteren
Beste Ger, nogmaals van harte proficiat met je 40 jarig dirigentschap!
Jef Hoofs