Meerssens Mannenkoor
maandag, 27 maart 2023

Laatste nieuws van het Meerssens Mannenkoor

Over deze website

De afgelopen jaren is de techniek om goede websites te bouwen, die tevens eenvoudig te onderhouden zijn, geweldig toegenomen. De "oude website" was lastig te onderhouden en daardoor erg persoonsgebonden. Bovendien voldeed hij niet meer aan de huidige technische eisen.

Gert_UphoffIn het project Korenonline, waarin een 30-tal leden van het KNZV-Limburg onder leiding van Gert Uphoff (1945), adviseur communicatie en informatie van het KNZV-Limburg, een website voor hun koor bouwden, was het nut van een CMS (Content Management Systeem) overtuigend aangetoond. Ook bouwde hij websites voor andere koren zoals voor het Kamerkoor Cantate en solisten zoals John Bröcheler. De sites worden vandaag de dag geheel door de opgeleide webmasters onderhouden.

Geleidelijk aan ontstond bij het MMK ook de behoefte om nieuws en mededelingen actueler te verspreiden en de nieuwe website biedt daar goede mogelijkheden voor. Vooral willen wij u attenderen op de mogelijkheid ons laatste nieuws automatisch te ontvangen.

Let opDit artikel bestaat uit meerdere hoofdstukken. Kies in de artikel index bovenaan deze pagina een onderwerp òf selecteer het gehele artikel door de optie alle pagina's te kiezen òf gebruik onderstaande navigatiemogelijkheid.

menubalk
Menubalk met submenubalk

Bovenaan elke bladzijde bevindt zich de menubalk. Door op een van de onderwerpen te klikken wordt u een pagina getoond die met dat onderwerp te maken heeft. Sommige onderwerpen kennen meerdere sub-onderwerpen die dan in een tweede menublak getoond worden. Ook daaruit kunt u kiezen door op zo'n onderwep te klikken.
De website bevat een beschermd deel dat uitsluitend bedoeld is voor de leden het koor. Meent u daarvoor in aanmerking te komen dan kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat. Overigens: er wordt niet met persoonlijke toegangscodes gewerkt.


MMK 2010 de Bassen Op de website zal daar waar mogelijk en beschikbaar fotomateriaal geplaatst worden. Dergelijke foto's worden in een artikel klein weergegeven. Klikt u op zo'n "postzegel" dan wordt een grotere foto getoond. Probeer het uit op bijgaande foto. Let ook op het kleine vergrootglas rechts onderin de foto.

Ook wordt vaak gebruik gemaakt van verwijzingen naar andere pagina's en documenten. Deze verwijzingen zijn herkenbaar aan het feit dat u een groengekleurde tekst ziet. Zodra u zo'n verwijzing aanwijst zult u merken dat de cursor in een handje èn de tekst onderstreept wordt. Klikt u op de gekleurde tekst dan activeert u de koppeling. Soms ziet u - als u even wacht - een vakje met een toelichtende tekst verschijnen. Overigens: in grijs gearceerde vakken (b.v. de rubriek Binnenkort op de voorpagina) zijn de koppelingen niet oranje maar iets vetter zwart.


Sommige pagina's hebben wat meer 'laadtijd' nodig dan andere. Let goed op uw statusbalk onder in uw scherm. En wacht tot daar een gereedmelding staat. Afhankelijk van de door u ingestelde opties m.b.t. het vernieuwen van pagina's zult u de volgende keer dat u op die pagina belandt sneller werken. Schoont u de map geschiedenis, dan zullen veel zaken weer opnieuw geladen moeten worden!

Ook bij het afspelen van muziek moet u, afhankelijk van uw verbindingssnelheid, enig geduld betrachten. Er is gekozen voor hoge kwaliteit en daardoor grote mp3 bestanden. Leden kunnen deze bestanden overigens via het besloten deel ophalen. De speler is eenvoudig te bedienen. Koppelingen naar muziek op andere websites zijn (toestemming vereist!) ook mogelijk. Probeert u onderstaande maar eens uit.

Koninklijke Zangvereniging Venlona, Venlo{audio}http://www.venlona.net/images/stories/mp3/naschiboechvla.mp3{/audio}

Peter. I. Tchaikovsky: Openingsgebed, Ouverture 1812.

Alhoewel nog niet gebruikt kunnen ook koppelingen naar YouTube, Flickr etc. gemaakt worden.


In de kalender, die prachtige mogelijkheden biedt, vindt u een opsomming van concerten die wij gaan geven. In de kleine kalender links staan de dagen waarop er "iets aan de hand is" wat vetter weergegeven. Ga er met de cursor over en u ziet een korte toelichting en klikt u op zo'n datum dan wordt de betreffende datum met activiteiten getoond.
Er zijn aparte kalenders voor concerten en Eucharistievieringen. Op de voorpagina vindt u in chronologische volgorde de eerst komende uitvoeringen in de rubriek Binnenkort.
Voor de leden is er op het beslotendeel ook een aparte kalender waaarin bijzonderheden te vinden zijn over de niet reguliere repetities.

Naast goede omschrijvingen van tijd en locatie, bestaat de mogelijkheid om brochures, programma's en/of ander (foto-) materiaal op te nemen. Klik op de afbeeldingen om ze uit te vergroten.
Ook komt u op sommige pagina's 'voetstappen' tegen. Klik er op en er verschijnt een kaart met informatie.


Deze website kan het beste bekeken worden met een schermresolutie van minimaal 1280 bij 800. Bij de ontwikkeling is uitgegaan deze schermresolutie: dit is vandaag de dag de meest gebruikte resolutie. Heeft uw beeldscherm een kleinere resolutie dan zult u op meer pagina's moeten "scrollen" om de tekst te lezen. Ook is een moderne browser (Internet Explorer 7 of 8, Firefox 3 o.i.d.) beslist noodzakelijk. Rechtsboven de menubalk heeft u de mogelijkehid een groter of kleiner lettertype te kiezen. Moderne browsers kunnen dat overigens ook, terwijl peroonlijke instellingen op uw Pc de lettergrote ook kunnen beïnvloeden. Echter: ook nu weer geldt dat de website is ontworpen en getest met gemiddelde waarden. Bij het vegroten van de pagina's kunnen soms "rare" effecten onstaan.

Op veel pagina's treft u rechtsboven kleine icoontjes aan die u in staat stellen de pagina te printen of te mailen. Een pdf aanmaken kan ook maar is vaak erg "ruw" opgemaakt.

De site maakt gebruik van allerlei gereedschappen zoals Java en Google maps. Ook worden er zogenaamde cookies gebruikt.
Hoe wij met uw privacy omgaan? Lees dit artikel ...
De website is ontwikkeld met Joomla! 1.5

Uw reacties stellen wij op prijs. Geef bovenaan dit artikel uw oordeel over deze uitleg. U kunt uw reactie o.a. plaatsen in ons gastenboek. Voor nadere informatie over het gebruik van de website kunt u ook contact met de webmaster opnemen.

Meer artikelen...

  1. Het nieuws komt naar u toe