Meerssens Mannenkoor
maandag, 27 maart 2023

Laatste nieuws van het Meerssens Mannenkoor

Ben Gadellaa in Memoriam

                                                                                                                                                                            

In memoriam Ben Gadellaa

Op 8 juni jl. is onze zangvriend Ben Gadellaa aan corona bezweken. Hij was sinds oktober 2010 lid van het Meerssens Mannenkoor. In verband met de huidige maatregelen is in kleine kring afscheid van hem genomen, waarbij ook een drietal leden van het koor aanwezig was.

Met betrekking tot het koorlidmaatschap had Ben aanvankelijk nog wat aarzelingen, maar al gauw gaf hij zich volledig gewonnen voor deze hobby. Hij ervoer zingen als het vinden van vrijheid en hij voelde zich lekker in zijn vel bij het Meerssens Mannenkoor. Als 1e tenor was hij een belangrijke ondersteuning voor zijn zanggroep.

Als Ben iets deed dan wilde hij er ook echt voor gaan. Hij ontbrak zelden op de wekelijkse repetities en op concerten. Na afloop van de repetities vond hij het gezellig om nog even te blijven en onder het genot van een glas bier na te praten met zijn zangvrienden. Hij kon in gesprekken niet nalaten om de ander af en toe met zijn grappen op het verkeerde been te zetten.

Ook als bestuurslid heeft Ben zich ingezet voor het koor. Het was prettig om met hem samen te werken. Hij voelde heel goed aan wat er leefde binnen het koor en welke acties noodzakelijk waren.

In de muziekcommissie kon hij, als kritisch lid, zijn ideeën over het te zingen repertoire kwijt. Als lid van de activiteitencommissie was hij nauw betrokken bij de organisatie van diverse contactmomenten voor de leden.

Wij hebben wederom afscheid moeten nemen van een goede zangvriend en een fijn vent, die wij zeer zullen missen!

Louis Verleisdonk