Meerssens Mannenkoor
woensdag, 22 september 2021

MMK sluit aan bij oude traditie

koor_03Klik om te vergroten

 

Reeds langere tijd bestonden er ideeën voor de oprichting van een Meerssens mannenkoor. Zeer zeker sluit dit aan bij een van oudsher gevestigde Limburgse en ook Meerssense traditie.
Na een eerste peiling bleek dat er voldoende belangstelling was om een koor op te richten. Ruim twintig mannen waren op de eerste kennismakingsbijeenkomst aanwezig. De oprichting was op 13 maart 1997 een feit.

De eerste repetitie vond plaats op 7 april 1997. Het eerste concert was op 8 mei 1998 onder de bezielende leiding van Rob Waltmans. Begin 2013 heeft deze de leiding overgedragen aan Ger Franken. Sinds 2006 werd het koor op de piano begeleid door Paulina Bukowicz en sinds 2013 wordt het begeleid door Leon Dijkstra.

Momenteel telt het koor ongeveer 40 zingende leden. Er wordt regelmatig deelgenomen aan concerten in Limburg en daarbuiten. In 2002 heeft het Meerssens Mannenkoor zijn eerste buitenlandse concertreis gemaakt naar Koblenz. Daarna volgden concertreizen naar Trier (2005), Winterberg (2008), Echternach/Trier (2010), Volendam (2012) en Aschaffenburg (2014).

In betrekkelijk korte tijd heeft het Meerssens Mannenkoor zich een vaste plaats verworven in het verenigingsleven van Meerssen en in de koorwereld van Limburg.

Het repertoire is zeer gevarieerd, van volksmuziek en Slavische liederen tot werken uit musical, operette en opera.

Door optredens in verzorgingshuizen geeft het Meerssens Mannenkoor een sociale invulling aan een belangrijke groep in de samenleving van Meerssen en omgeving.

Het koor organiseert naast concerten ook andere activiteiten met als doel de leden een platform te bieden voor sociale contacten en gezelligheid.

Männerchöre haben in Limburg eine lange Tradition

Auch in Meerssen wollte man schon seit einiger Zeit einen solchen Chor gründen. Bereits zur ersten Chorversammlung kamen zwanzig Männer und somit wurde der Meerssens Mannenkoor am 13. März 1997 gegründet. Die erste Chorprobe folgte kurze Zeit später am 7. April 1997. Unter der fachkundigen Leitung von Dirigent Rob Waltmans wurde am 8. Mai 1998 das erste Konzert gegeben.

Der Chor wird seit 2006 von Paulina Bukowicz auf dem Klavier begleitet und seit 2013  von Leon Dijkstra. In 2013 übergab Rob Waltmans die Chorleitung dem neuen Dirigenten Ger Franken. Das Repertoire des Chores ist sehr umfangreich und umfasst Volksmusik, slavische Lieder bis zu Stücken aus Musical, Operette und Opera.

Momentan zählt der Chor ungefähr 45 singende Mitglieder und nimmt regelmäßig an regionalen und überregionalen Konzerten teil. Auch in Deutschland ist der Chor schon des Öfteren aufgetreten. In 2002 fand eine Konzertreise nach Koblenz statt, danach folgten Trier (2005), Winterberg (2008), Echternach/Trier (2010), Volendam (2012) und Aschaffenburg (2014).

Seit der Gründung hat der Meerssener Männerchor in kurzer Zeit regionale Bekanntheit erworben und ist inzwischen ein fester und beliebter Bestandteil des Gemeinde- und Vereinslebens. Auch nimmt der Chor seine gesellschaftliche Verantwortung wahr und tritt regelmäßig in Seniorenheimen auf.