Meerssens Mannenkoor
vrijdag, 03 februari 2023

MMK sluit aan bij oude traditie

koor_03Klik om te vergroten

 

Reeds langere tijd bestonden er ideeën voor de oprichting van een Meerssens mannenkoor. Zeer zeker sluit dit aan bij een van oudsher gevestigde Limburgse en ook Meerssense traditie.
Na een eerste peiling bleek dat er voldoende belangstelling was om een koor op te richten. Ruim twintig mannen waren op de eerste kennismakingsbijeenkomst aanwezig. De oprichting was op 13 maart 1997 een feit.

De eerste repetitie vond plaats op 7 april 1997. Het eerste concert was op 8 mei 1998 onder de bezielende leiding van Rob Waltmans. Begin 2013 heeft deze de leiding overgedragen aan Ger Franken, die het koor tot 1 mei 2022 heeft gedirigeerd. Sinds 2006 werd het koor op de piano begeleid door Paulina Bukowicz en sinds 2013  door Leon Dijkstra, die op dit moment tevens fungeert als interim dirigent.

Momenteel telt het koor 34 zingende leden. Er wordt regelmatig deelgenomen aan concerten in Limburg en daarbuiten. In 2002 heeft het Meerssens Mannenkoor zijn eerste buitenlandse concertreis gemaakt naar Koblenz. Daarna volgden concertreizen naar Trier (2005), Winterberg (2008), Echternach/Trier (2010), Volendam (2012) en Aschaffenburg (2014).

In betrekkelijk korte tijd heeft het Meerssens Mannenkoor zich een vaste plaats verworven in het verenigingsleven van Meerssen en in de koorwereld van Limburg.

Het gevarieerde repertoire is geestelijk en wereldlijk, klassiek en modern. Het omvat onder meer Slavische muziek, opera en operette, maar ook lichte muziek en Limburgse liederen.

Door optredens in verzorgingshuizen geeft het Meerssens Mannenkoor een sociale invulling aan een belangrijke groep in de samenleving van Meerssen en omgeving.

Het koor organiseert naast concerten ook andere activiteiten met als doel de leden een platform te bieden voor sociale contacten en gezelligheid.